Digitaalinen työote nuorisotyössä

Distanssi MOOCiin menevä nuorisotyö, joulukuu 2014

Humak, Metropolia, Verke ja Koordinaatti toteuttavat keväällä 2016 kolme 1 op laajuista cMOOCia tai sMOOCia nuorten parissa toimivien digitaitojen edistämiseksi.

OnlineEduca Berlin2014

Verke - Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus toteutti kuntakyselyn 2015 nuorisotyöntekijöille

Mediakasvatusseura on analysoinut Verken tekemän 2015 kuntakyselyn tuloksia mediakasvatuksen näkövinkkelistä. Kuvassa yhteenveto vastaajien itsearviointia osaamisestaan ja tietotaidosta

Steve Wheeler: Learning with 'e's. Educatonal theory and practice in the digital age. 2015 Connectivist theory...

MOOCin pedagogiikkaa, jatkuu

Carpe diem - yhteisöllinen suunnittelu yhteisöllisiin MOOCeihin 2014 / onlineEduca Berlin 2014

Prosessi alkaa / onlineEduca Berlin 2014

Gilly Salmon Carpe Diem -ohjeistusta / onlineEduca Berlin 2014

Kehittäminen pienryhmissä /onlineEduca Berlin 2014

Osaamismerkit MOOCeissa?

MOOC - oppimateriaalia Hamk AOKK kevät 2015

Distanssi MOOCeiksi

Humak, Metropolia, Verke ja Koordinaatti toteuttavat keväällä 2016 kolme 1 op laajuista cMOOCia tai sMOOCia nuorten parissa toimivien digitaitojen edistämiseksi. OKM tukee Hanketta. Lue lisää Distanssin -mooc- sivuilta lokakuussa 2015.

Tämän esityksen toteutus: Päivi Timonen, 7.9.2015, Humak

Created By
Päivi Timonen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.