Loading

Nieuwsbrief Basisschool De Hobbit 30 oktober 2020

Beste ouders,

We zijn weer gestart. Wat een intense periode is dit. De Corona ontwikkelingen dragen bij aan onvoorspelbaarheid. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we snel kunnen aanpassen op veranderingen? En hoeveel scenario’s werk je uit zonder al teveel tijd te verspillen?

Ik maak graag een groot compliment aan het team. De inzet van elk teamlid is hoog. De drive om er met elkaar voor de leerlingen te willen zijn, vraagt ultieme inspanning en flexibiliteit. Het is ons gelukt om de eerste periode (zomer tot herfst) alle groepen onderwijs te bieden op de geplande schooldagen. Daar ben ik iedereen ontzettend dankbaar voor.

Ondertussen vinden we tijd voor proefballonnetjes en vernieuwingen die de kwaliteit van ons onderwijs verhogen. Ook organiseren we activiteiten om het leren buiten de klaslokalen te stimuleren. We zoeken naar mogelijkheden en laten ons niet teveel beperken.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van de nieuwsbrief.

Museumbezoeken

Wat hebben we genoten van het thema van de kinderboekenweek. Dansende leerlingen op het lied van de kinderboekenweek, 3 teamleden volledig in kostuum, de tijdmachines, de tekeningen van de leerlingen rondom het thema geschiedenis. Het was een mooie tijdreis. De museumbezoeken waren de kers op de taart. Het aanbod voor alle groepen sloot goed aan. De leraren kijken met plezier terug op de bezoeken.

Aanbod kleuters

Op de Hobbit hebben we aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind. Ook voor de kleuters hebben we ons aanbod verbreed met vakdocenten, waardoor we ruimte bieden aan zoveel mogelijk talenten. Op maandag komt de native speaker de Engelse les verzorgen. Op dinsdag hebben we een voorleesjuf die aan groepjes kleuters voorleest. De gymlessen zijn op woensdag en vrijdag. En op donderdag krijgen de kleuters tot de kerstvakantie dansles (bewegen op muziek) tot de kerstvakantie. Na de kerstvakantie vervangen we het aanbod dans voor een andere kunstdiscipline. We zetten momenteel in op een vakdocent muziek. We gaan de komende periode gebruiken om een geschikte vakdocent aan te trekken.

Tevens is er financiële ruimte vrijgemaakt om het materialenaanbod in de klassen uit te breiden. We hebben niets tekort, maar er zijn weer zoveel nieuwe materialen op de markt. We willen ook binnen het kleuteronderwijs aansluiten bij vernieuwingen om ons onderwijsaanbod te versterken. We verwachten de materialen binnen 2 a 3 weken. We kunnen niet wachten om de reacties van de kleuters te zien; nieuwsgierig, onderzoekend, ontdekkend of vanaf een afstandje kijken. Het mag allemaal.

Subsidie ontvangen

De toekenning liet lang op zich wachten vanwege een vertraging veroorzaakt door Corona, maar we hebben gisteren van OC&W de communicatie ontvangen. Ook dit jaar kunnen we met deze subsidie voor een aantal leerlingen van groep 8 onder/ na schooltijd extra begeleiding organiseren op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Voor sommige leerlingen is dit het steuntje in de rug dat ze kunnen gebruiken om een sterkere start te maken op het voortgezet onderwijs (VO). Deze leerlingen worden ook op het VO in de eerste weken begeleid om ze te helpen snel hun weg te vinden in planningen, huiswerk, het leren voor toetsen etc.

Er is gisteren direct contact gelegd met Lyceo. We hopen snel van start te kunnen gaan.

Aanbod handvaardigheid afgerond

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben voor de herfstvakantie les gekregen van een vakdocent handvaardigheid. Dit aanbod is voor de herfstvakantie afgesloten met het bewerken van een kledingstuk. Alle kunst krijgt langzaamaan een plekje in de school. De school verandert in een kunstatelier of minimuseum. Het maakt onze aandacht voor kunst&cultuur zichtbaar in de school.

Vanaf 9 november tot de kerstvakantie start de vakdocent tekenen. Elke maandag krijgen de groepen tekenles van juf Annet. We hebben dit jaar een andere vakdocent aangetrokken dan vorig jaar. De leerlingen van de bovenbouw hebben gevraagd om niet enkel tekenopdrachten te krijgen. Ze willen graag leren tekenen. We denken een vakdocent gevonden te hebben passend bij dit verzoek.

Op stap in de natuur

Op maandag 2 november en maandag 9 november gaan de leerlingen onder leiding van het Milieu Educatief centrum (MEC) op pad in de natuur. We fungeren als pilot in het vernieuwde aanbod van het MEC. De leerlingen gaan aan de slag binnen het thema biodiversiteit van de natuur. De bovenbouw gaat op onderzoek in de Houtkamp. De groepen 1 t/m 4 blijven om en rond de school om natuurschatten te verzamelen. We hopen op droge dagen.

BHV

We hebben 4 teamleden in het team die opgeleid zijn als bedrijfshulpverlener (juf Carmen, Anita, Marjan en Nicky). Een BHV’er moet jaarlijks een opfriscursus volgen. De bedrijfshulpverlener is aanspreekpunt bij calamiteiten en heeft basiskennis EHBO. Deze teamleden zijn tevens op de hoogte van protocollen waarbij de school ontruimd moet worden. De BHV’ers mogen ons zo nu en dan verrassen met een ontruimingsoefening door de slow whoop af te laten gaan. Dit is een geluidssignaal waardoor de leerlingen en leraren weten dat zij de school hebben te verlaten. Het verlaten van de school gebeurt volgens een strak protocol om chaos te voorkomen of achterblijvers op het toilet niet te vergeten.

Meester Ralf

De Hobbit is een lerende organisatie. We bieden ruimte aan verschillende stagiaires. We hebben een goede naam bij de opleidingen. We zijn voor de herfst benaderd voor een stageplaats bij de directie. Meester Ralf zal tot de kerst meelopen in de school om ervaring op te doen in de werkzaamheden van een schooldirecteur. Hij stelt zich hieronder even aan u voor.

Even voorstellen. Ik ben Ralf Radermacher, 53 jaar, weduwnaar en vader van een zoon van 18. Ik heb een mooie carrière als leidinggevende bij grote winkelbedrijven gehad. Hier was ik naast het runnen van een of meerdere winkels heel actief in het begeleiden en opleiden van medewerkers en talenten. Het organiseren van opleidingen, het geven van opleidingen en begeleiden medewerkers gaf mij zoveel energie en voldoening dat ik in 2018 er voor heb gekozen om mijn carrière in het onderwijs voort te zetten. Zo heb ik in 2018 de opleiding als directeur van buiten vakbekwaam gevolgd en succesvol afgerond. Zolang ik nog geen functie als directeur gevonden heb, zal ik de komende weken op De Hobbit met Esther meelopen en aan projecten werken om meer schoolervaring op te doen. Ik zie er naar uit om meer te weten te komen over de school.

Rubriek actief leren

Buiten rennen is altijd leuk op deze leeftijd. Nu werd het nog leuker, want de juffen hadden getallen opgehangen op het schoolplein. Ren naar de ....6. U ziet hier de blije gezichten van de kinderen. Zijn ze toch mooi zonder erg aan het oefenen met getalherkenning.

  • ma. 2 nov. : Groep 5 t/m 8 naar de Houtkamp
  • woe 4 nov. : Bezoekochtend groep 8 aan 't Visser
  • ma. 9 nov. : Groep 1 t/m 4 op zoek naar sporen om en rond de school

Ik zou graag alle ouders nog even bedanken die de school in contact hebben gebracht met een specialist op het gebied van ICT. In de herfstvakantie zijn de wifi punten in de school uitgebreid van 4 naar 10 wifi punten, alle netwerkkabels zijn opnieuw getrokken en er is een nette patchkast opgehangen om ons netwerk op een overzichtelijke manier plaats te geven. De school kan nu de komende jaren voort en rekenen op een dekkend netwerk dat de vernieuwingen in de snelheid aankan.

Ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht voor de nieuwsbrief. We wensen iedereen een goede gezondheid. Let goed op elkaar.

Met vriendelijke groet,

Namens het team

Esther Veldt