Loading

termograf.se förebyggEr brÄnder och driFtstopp

Vad är termografi?

All materia över -273,15 °C utsöndrar strålning. Gäller hela kända Universum, utan undantag.

Vad är strålning? Det synliga spektrat är en form av strålning, även det infraröda fast vi inte ser det.

En värmekamera ”ser” det infraröda och kan därmed mäta strålning eller det vi kallar värme.

Med värmekamera letar termografören avvikelser i inkommande el, ställverk, undercentraler, apparatskåp, maskinrum, fläktrum, panncentraler etc.

Ställverk i fastighet
Hur vet man när något är fel?
vad ögat ser ...
vad värmekameran ser ...
Värmekameran upptäcker potentiella faror och risk för brand.

Var 4:e brand är el-relaterad. Ingen anläggning är för evigt. Komponenter slits över tid och slutar fungera. I värsta fall brinner anläggningen.

Nyinstallation är inget undantag. Många elfel upptäcks för sent. Alla anläggningar bör termograferas innan igångstart och sedan följas upp enligt underhållsplan. Detta görs alltför sällan, vilket resulterar i onödiga driftstopp och bränder.

Termografering och mätning av el-skåp
Visste du att alla fastighetsägare och brukare är ålagda att ha ett systematiskt brandskyddsarbete?

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger i princip att ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

En del i detta arbete är att hålla elanläggningar i säkert och gott skick. Termografering är ett beröringsfritt, säkert och prisvärt alternativ.

Komponenter i apparatskåp
Krav från försäkringsbolag!

Allt fler försäkringsbolag ställer krav på el-termografering, speciellt inom industri. El-termografi kan förhindra driftstopp / brand, och därmed spara stora belopp.

Med värmekameran ser man direkt vilka komponenter som avviker. I rapport anges avvikelsen enligt Brandskyddsföreningens norm 1031:2.

Vad mer kan termografi göra?

Dålig isolering eller felaktiga installationer kan stå för upp till 70% av din energianvändning. Värmekameran hittar energi-tjuvarna. Hantverkaren kan snabbare åtgärda problemen till lägre kostnad.

Termografi av klimatskal & komfort
Fjärrvärme
Oavsett vad du behöver hjälp med, kan en värmekamera se mer än ögat.

Frågor? - Ring eller texta 070-7204800

Jan Hejra, cert. termograför

Hjälp mig att förebygga bränder & driftstopp.

_____________________________________

Hejra Estate AB • Påtåkervägen 17 • 18640 Vallentuna

08-4463320 • info@hejra.se

_____________________________________