Loading

Utrechtse Regio van Ringparken publieke vergroening van groei

De naam ‘Ringpark’ is de afgelopen jaren (2017-2020) een stip op de horizon geweest in de discussie over een nieuw dynamisch evenwicht tussen de ontwikkeling van stad en land binnen een van de sterkst groeiende regio's van Nederland: de Utrechtse regio, de U-10. Het U10 motto is groen, gezond, slim maar er ontbreekt op dit moment een ruimtelijk samenhangende ambitie om groei van woningbouw en de groei van mobiliteit te verbinden met nieuwe, groene transities zoals circulaire landbouw, energietransitie, natuur-inclusief bouwen en veerkrachtige natuurontwikkeling.

De ambitie van een serie van Ringparken is zowel simpel als uitdagend. Wat zou er veranderen als projecten niet los van elkaar maar in verbinding met grotere parksystemen worden ontwikkeld; en wat is de kwaliteit van een regionale overheid als ‘matchmaker’ binnen een netwerk van (markt)partijen, burgers en een creatieve industrie, gedreven door een optimisme om uitdagingen op te pakken en experimenten aan te gaan?

In de onderstaande ingesproken presentatie vertelt Paul Roncken in zijn rol als PARK (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit) waarom dit nu een belangrijke ambitie is en wat de historische voorbeelden zijn van vergelijkbare van stad-land relaties. Het werk van ontwerpbureau's IMOSS, NOHNIK en TRACK wordt besproken en er wordt kritisch ingegaan op co-creatie en het leiderschap dat een overheid met een ruimtelijke kerntaak zal moeten nemen.

Neem er de tijd voor, het duurt zo'n 45 minuten. Je kunt het ook in delen bekijken, Youtube is geduldig.

Bekijk hieronder ook de PECHA KUCHA die gemaakt is voor studenten van de TU-Delft. Zij ontwerpen aan de A12 zone vanuit het Ringparken concept. LET OP: in het Engels!

Poster van de Ringparken, Ymkje van de Witte, NOHNIK, IMOSS, TRACK & Pier10 vormgevers

Ook op een kleinere schaal is er een Ringpark in Utrecht in de maak. In de Dichterswijk. Iedere kern en zelfs iedere woonwijk kan met het concept van een Ringpark een gezondere leefomgeving nastreven en als actieve burger zelf opzetten. Contact met natuur, cultuurhistorie en groene technologie maken ook op buurtniveau het verschil. Nieuwe wijken en toekomstige woningbouw kan veel leren van deze benadering om deze direct vanaf de bouw al te ontwikkelen. Een video over het Dichterswijk Ringpark is hieronder te zien.

Tijdens het Ringpark symposium in het voorjaar van 2018 zijn drie prijswinnaars bekend gemaakt om een van de zes 'ijsbreker' projecten te promoten. Projecten die het Ringpark meer concreet maken en beleefbaar. De interviews met twee van hen zijn hieronder te bekijken.

Created By
paul roncken
Appreciate