Wie is de docent? voor betekenisvol onderwijs

Vandaag de dag ben je niet alleen maar een docent op je vakinhoud. Het gaat veel verder dan alleen het overbrengen van kennis. Docentschap ontstaat ook vanuit overtuiging. Je wilt betekenis geven aan je werk op school.

Dat is niet makkelijk. Vooral om school en leren veel verder gaat. Meer vraagt. Meer verlangt. Hoe hou je dat vol?

“GOED LERAARSCHAP KAN NIET GEREDUCEERD WORDEN TOT TECHNIEK, MAAR VLOEIT VOORT UIT DE IDENTITEIT EN DE INTEGRITEIT VAN DE LERAAR.” – PARKER PALMER

Zonder goede voorbereiding, zonder reflectie zul je als nieuwe docent het niet alleen heel zwaar krijgen, maar ook - en dat blijkt uit de cijfers - het bijltje er bij neergooien. Die voorbereiding moet in de eerste plaats meegenomen in het curriculum. Je eigen verhaal als docent - je eigen ‘waarom’ - moet daarin verteld en gekend worden.

EEN KWART VAN DE NIEUWE DOCENTEN GEEFT DE PIJP AAN MAARTEN, HANGT DE SCHOOLTAS AAN DE WILGEN, KORTOM, KAPT ERMEE. EEN KWART. DAT IS NIET ALLEEN HEEL VEEL KAPITAAL DAT DOWN THE DRAIN GAAT, MAAR OOK VEEL DROMEN DIE VERVLIEGEN. EN LAST BUT NOT LEAST EEN ENORME DREUN VOOR LEERLINGEN.

Purpose Onderwijs heeft een aantal mensen verzameld die zich willen buigen over het probleem dat het huidige onderwijs ondermijnt, namelijk het relatieve hoge uitvalcijfer van nieuwe docenten.

Met het aanbieden van trainingen, workshops, gastlessen, supervisies en coaching willen wij ons steentje aan bij gaan dragen. Niet voor niets zijn de betrokken mensen binnen Purpose Onderwijs allemaal sterke professionals die hun sporen hebben verdiend in het onderwijs. Zij kennen dus het onderwijs van binnenuit.

We willen dat doen in de opleidingen zelf. Hoe versterk je daar aankomende docenten. Welk beeld van zichzelf hebben ze? Wat is hun idee over het docentschap? Hoe blijven ze overeind in de storm? Hoe kijken ze naar hun eigen betekenis?

Maar ook op scholen, waar nieuwe docenten in hun eerste baan starten.

Juist omdat we vanaf de buitenkant mee kunnen kijken, ondersteunen we opleidingen en scholen met al die essentiële vragen voor aanstaande docenten. En bieden we met ons programma aanvullingen in het bestaande curriculum.

We gaan graag met opleidingen en scholen in gesprek om samen te zien waar we kunnen bijdragen in het curriculum en/of begeleiding. Ten slotte hebben we samen dezelfde intentie: hoe zorg je ervoor dat ze aangehaakt blijven, vol elan en hun eigen plek vinden?

Team Purpose Onderwijs

Met ons team komen we graag met je in gesprek. Purpose Onderwijs is onderdeel van het netwerk van Work and Purpose. En heeft bovendien een vaste plek op Digischool.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.