• Kjörbýli björns er í skógum
  • Fæðan sem björnar borða mest er lax
  • Ógnir björns eru menn
  • Bjarn tegundir sem eru í útrýmingarhættu er Atlas bear, Bergmann's bear, California grizzly bear og Mexican grizzly bear
  • Latneska tvínefnið hjá birnum er Ursidae
  • Skógar björn er með mestu dreifinguna. Tegudinni er dreift yfir mikið af norðurhluta Evrasíu og Norður Ameríku
  • Heimilda skrár eru hér fyrir neðan

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.