Minigrisar sötaste varelserna på jorden

Minigris är ett samlingsnamn för små raser av det vanliga tamsvinet, som hålls som sällskapsdjur och väger mindre än 80 kilo som vuxen. Minigrisen hade en popularitetsvåg under 1980- och tidigt 1990-tal men ofta så köpte man en vanlig gris kulting som blev större än man velat. Normal vikt för en vuxen minigris är 20-40 kg, men det förekommer både större och mindre varianter. Livslängden för en minigris är 10-15 år. Minigrisar blir könsmogna vid 2-4 månaders ålder.

Min favorit gris är minigrisen Hank. Om man har facebook och tycker om minigrisar ska man söka på minigrisen Hank på internet så kommer det upp en facebook video om honom. Jag lagt har lagt in video nedanför<3

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.