ZEBRAHESTAR

SEBRA STAÐREINDIR

Undir feldinum hafa sebrahestar svarta húð.

Sebrahestar geta hlupið alltaf um 56 kílómetra á klukkustund

Sebrahestar sofa standandi

Sebra folöld geta gengið eftir aðeins 20 mínútur og hlupið þegar klukkustund er liðin eftir fæðingu þeirra.

Created By
Markús Pálsson
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.