Loading

BINYRETRETTHET testing og behandlingsprotokoller

Mistenker du binyretretthet?

Ønsker du å få en reell status på hormonproduksjon og binyrestatus har vi testingen for deg. En tørket urinprøve gir deg svar på alt du måtte lure på.

Total kortisol, fritt kortisol, inaktivt kortison, døgnvariasjoner, alt i en prøve. Pris 275$ - ca. NOK 2450,- avhengig av dollarkurs + 400 frakt.

Pris konsultasjon kr. 1350,-

Testen gir deg svar på følgende alternativer for binyrestatus:

1. forhøyet totalproduksjon, høyt fritt kortisol?

2. forhøyet totalproduksjon, lavt fritt kortisol?

3. lav totalproduksjon, høyt fritt kortisol?

4. lav totalproduksjon, lavt fritt kortisol.?

5. normal døgnproduksjon men avvik på døgnvariasjon?

Du kan ha flere varianter for binyrestatus, hvordan vet du hva du skal behandle uten en reell test på alle parametrene?

Du får også en status på melatoninproduksjon og oksidativt stress. To viktige parametre for god helse og restitusjon.

Inkludert melatonin og oksidativt stress.

VIktige årsaker til binyretretthet er kronisk stress og immunreaksjoner. Vi bruker funksjonelle labtester og blodprøver til å finne skjulte triggere på binyrene. Vi sjekker også for HPA-akse dysfunksjon.

En 5 - punkts behandlingsprotokoll kan bestilles, individuelt tilpasset.

Funksjonell helsecoach Tor Strømsnes FDN-P

Telefon:

922 506 17

23 65 05 45

tor@livsstilsmedisin.com

Strandveien 8B, 1366 LYSAKER

Senter for livsstilsmedisin er en privat klinikk med lege, ernæringsterapeut, muskelterapeut/ helsecoach og sykepleier/ veileder som kan hjelpe deg i kampen mot kronisk sykdom – også når livsstilstiltak ikke er nok. Livsstilsmedisin er en gren av medisinen fokusert på forebygging og behandling av sykdommer forårsaket av livsstilsfaktorer som ernæring, fysisk inaktivitet og kronisk stress.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.