Loading

Meandert(h)aal 9 april 2021

Nog niet voorbij.

Het coronavirus blijft ons bezig houden. Regelmatig horen we dat er leerlingen en ouders getest worden met soms een vervelende uitslag. Personen en gezinnen gaan daarna in quarantaine om het virus niet verder te verspreiden. We zijn blij dat iedereen de gemaakte afspraken zorgvuldig blijft hanteren. Tot op heden hebben de besmettingen nog geen consequenties gehad voor groepen op school. Soms balanceren we hierbij wel langs de rand van de afgrond. Hopelijk blijft het geluk ons goed gezind en kunnen we het onderwijs blijven geven zoals we dat nu doen.

De afgelopen weken zijn er door omstandigheden leerkrachten afwezig geweest. Het is steeds gelukt vervanging voor de verschillende groepen te regelen. In sommige gevallen konden we een beroep doen op een invaller van buitenaf, maar er is ook regelmatig gevraagd aan eigen personeel om extra uren te draaien en overige taken op een ander tijdstip uit te voeren. Deze extra inzet is niet vanzelfsprekend en daarom is het goed om een ieder die extra uren heeft ingevuld te bedanken voor de flexibiliteit en de extra inzet.

Tevredenheidsonderzoeken.

Onze leerlingen geven de school als rapportcijfer een 8,7 !!! Een cijfer waar we heel blij mee zijn. De kinderen zijn heel tevreden over de inhoud van de lessen ( 9,1 ) en de manier waarop de lessen door de juf of meester worden gegeven ( 9,0 ). Sommige leerlingen zouden de samenstelling van de klas wel wat anders willen zien. Hier wordt gemiddeld een 7,2 op gescoord. Het gemiddelde van alle scores samen is een 8,4.

U als ouder geeft de school als rapportcijfer een 8 . Een iets lagere score dan die van de leerlingen, maar ook met dit cijfer zijn we heel blij. Het betekent dat onze ouders vertrouwen hebben in de school en in de leerkrachten die de lessen verzorgen( 8,1 ). Ouders zijn tevreden over de inhoud van de lessen die er gegeven worden. Sommige ouders vragen wel om meer uitdaging ( 7,3 ). Als school is het belangrijk dat er goed en regelmatig gecommuniceerd wordt met ouders over ontwikkelingen aangaande het onderwijs en andere activiteiten ( 7,6 ). Voor ouders is het ook waardevol om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van hun kinderen. Op dit onderdeel wordt de laagste score behaald ( 6,8 ). Er is door ouders op dit onderdeel heel verschillend gescoord. Het blijkt dat de frequentie en inhoud van de oudercontacten over de leerlingen heel verschillend wordt ervaren. Voor ons is het belangrijk dat op dit onderdeel van het onderzoek alle ouders tevreden zijn. De Meander heeft de oudercontacten hoog op haar prioriteitenlijst staan en daarom gaan we dit onderdeel in de komende periode extra aandacht geven. Heeft u tips voor ons??? Laat het ons weten, dan kunnen we er heel gericht mee aan het werk. Covid-19 mag geen excuus zijn voor een lager cijfer op dit onderdeel van het tevredenheidsonderzoek. Het gemiddelde van alle scores samen is 7,8. Alle ouders die hebben meegewerkt aan dit onderzoek willen we nogmaals heel hartelijk bedanken.

Door op de knop hieronder te klikken komt u op de site van 'Scholen op de kaart' en kunt u de resultaten van het tevredenheidsonderzoek inzien.

Kind op maandag.

Thema van de week : Mag ik bouwen?

Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2: 10

De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het maar niks vinden dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene brief aan de koning, waardoor de bouw wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de slag. Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen met de bouw van de tempel en krijgt toestemming van de koning.

Korte agenda.

  • 12 april - MR-vergadering.
  • 12 april - Infomoment voor ouders groep 8 over de Centrale Eindtoets. ( 19.30 uur)
  • 20, 21 en 22 april Centrale Eindtoets - groep 8.
  • 21 april - GMR-vergadering.
  • 23 april - Koningsspelen op het plein. ( informatie volgt )

Gefeliciteerd.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van MabelAmber - "stork bird animal" • Georg_Wietschorke - "lapwing wader vanellus vanellus"