Loading

BENELUX v kostce BUDEME OBDIVOVAT DELFTSKOU FAJÁNS I FLANDERSKOU KRAJKU. POZNÁME KRAJ VLÁMSKÝCH MISTRŮ A MÍSTA, KDE DŘEVÁKY NEVYŠLY NIKDY Z MÓDY.

1.den

Odjezd ve večerních hodinách.

2.den

Ráno příjezd do Lucemburského knížectví, krátká procházka městem - katedrála Notre Dame s ostatky Jana Lucemburského, citadela sv. Ducha či velkovévodský palác.

Možná zastávka u památníku slavné bitvy a definitivní porážky císaře Napoleona u Waterloo.

Dojezd do belgického hlavního města - Bruselu. Prohlídka jeho historických památek a zajímavostí - náměstí Grand Place s cechovními domy, čůrající chlapeček Maneken Pis, katedrála sv. Guduly, Královský palác, dle času zastávka u symbolu města - Atomia.

3.den

Dopolední zastávka v nejkrásnějším belgickém městě Bruggách - bazilika sv. Krve, náměstí Markt, nejstarší belgická radnice.

Následuje přejezd do Nizozemí, možná zastávka u Kinderdijku - skanzen 19 větrných mlýnů. Na závěr náročného dne uvidíme přístavní město Rotterdam, které se nachází u ústí řeky Rýna do Severního moře. Jedná se o 2. největší přístav na světě, proto využijeme možnosti projížďky po přístavu lodí a necháme se vyvézt na vyhlídkovou věž Euromast, abychom přístav zhlédli i z výšky.

4.DEN

Po snídani nás čeká malé městečko Delfty, které je proslulé výrobou modrobílé keramiky - světoznámou delftskou fajáns.

Další zastavení bude v Den Haagu - sídle vlády a parlamentu Nizozemska a Mezinárodního soudního dvora. Možná je i návštěva největších holandských přímořských lázní Scheveningen - relaxace u moře a na přímořské promenádě nebo možnost návštěvy podmořského akvária See Life.

5.DEN

Dopoledne si prohlédnete skanzen holandské vesnice Zaanse Schans, kde jsou umístěny stavby typické pro Nizozemsko - větrný mlýn, zhlédnete výrobu dřeváků a další zajímavosti.

Přejezd do nizozemské metropole Amsterodamu, procházka městem - náměstí Dam, Rembrandtův dům, Mincovní náměstí, květinový trh a další, plavba po grachtech, možnost prohlídky Rijksmuseum - nejnavštěvovanějšího muzea v Nizozemsku, Vincent van Gogh Museum, brusírny diamantů nebo Anne Frank House. Noční přejezd do ČR.