Noam Chomsky Bilişsel Bilimci, Dil Bilimci, Filozof, Mantıkçı, Devrimci Sendikaci, Politik Yorumcu ve Sosyal Adalet Eylemcisi

Akademik Yaşamı: Penisilvanya Üniverstesi felsefe ve dil bilimi, Harvard Üniverstesi

Deterring Democracy: Amerika'nın dünya üzerinde daha dominant hale gelmek için yaptıkları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Deterring Democracy kitabını tercih edebilir.

The Culture of Terrorism: Amerika'nın politikal kültürünün, Iran-Contra skandalının bir analizi olması üzerine yazılmış olan kitabı The Culture of Terrorism'dir.

Year 501: Noam Chomsky bu kitabında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya, Amerika ve Japonya emperyalizminin devam etmesi üzerinde durmuştur.

Hegemony or Survival: Amerika'nın İkinci dünya savaşı sonrasında sosyo ekonomik durumu hakkında bilgi almak isteyenler bu kitabı okuyabilirler.

Kaynakça

"Hegemony or Survival." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 04 Mar. 2017. Web. 05 Mar. 2017.

"Deterring Democracy - Chomsky, Noam." Bidorbuy.co.za. N.p., n.d. Web. 05 Mar. 2017.

"Robot Check." Robot Check. N.p., n.d. Web. 05 Mar. 2017.

Chomsky, Noam. "The Culture of Terrorism (Paperback)." The Culture of Terrorism by Noam Chomsky | Waterstones. Pluto Press, 01 Jan. 1987. Web. 05 Mar. 2017.

Credits:

Created with images by Andrew Rusk - "Noam Chomsky" • edenpictures - "Noam Chomsky Onstage"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.