นักวาดภาพประกอบไส้ไม่แห้ง เขาทำยังไงกันนะ

นักวาดภาพประกอบเป็นอาชีพที่ถูกคิดว่าไส้แห้งเสมอมา
ทำให้ผู้ปกครองไม่ค่อยอยากสนับสนุนลูกให้เป็นนักวาดภาพประกอบ
ทั้งที่จริงๆแล้วอาชีพนักวาดภาพประกอบถ้ารู้จักบริหารเงินก็สามารถมีชีวิตที่ดีได้เช่นกัน
บางคนก็เข้าใจผิดว่าต้องเป็นที่ 1 เท่านั้นหรืออยู่ในระดับ top เท่านั้นถึงจะไม่ไส้แห้ง
สิ่งที่สำคัญคือเงินเหลือเก็บไม่ใช่เงินเหลือแต่เป็นเงินที่ถูกหักออกมาเก็บ
ฝากเงิน10%หักจากรายได้ทุกก้อนที่เข้ามาโดยทำให้บัญชีตัดอัตโนมัติยิ่งดี
จำนวนเงินที่เหลือเก็บมีความหมายมากกว่ารายได้ ถึงคุณรายได้เยอะ แต่ไม่เหลือเก็บเลยคุณก็จัดว่าไส้แห้ง
นอกจากเก็บเงินแล้วคุณต้องเอาเงินไปลงทุนให้เงินงอกเงยผ่านทางหุ้น,กองทุนรวม,ทองคำ,อสังหาริมทรัพย์
แต่จงใช้วิจารณญาณของตัวเองในการเลือกการลงทุนที่เหมาะสมไม่ใช่การตามกระแสโซเซียล
เก็บเศษเหรียญเอาไว้หยอดกระปุกคุณจะพบว่าวันๆหนึ่งเศษเหรียญก็กลายเป็นจำนวนมากได้
งดการซื้อเสื้อผ้าตามสมัยนิยมซื้อแบบที่เป็นสากล ประยุกต์ได้หลายสถานการณ์
ซื้อเครื่องสำอางค์เท่าที่จำเป็น
หารายได้เพิ่มจากงานที่เราสามารถทำได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นเช่นถ้าเป็นนักวาดคุณก็รับจ็อบทำพรีเซนต์งานแต่งหรือสอนหรือทำคอมิค
พยายามฝึกฝนฝีมือตัวเองให้เป็นระดับtop 10% คุณก็จะได้รายได้ในแบบที่ต้องการและไม่ไส้แห้งในที่สุดค่ะ
Created By
sasi tanadeerojkul
Appreciate
Created with images by deborah's perspective - "sketchbook drawing" • deborah's perspective - "sketchbook drawing" • David Flam - "dean cornwell, illustration" • FirmBee - "office freelancer computer" • activecrative7 - "ball yellow pool" • image4you - "euro coins currency" • Daquella manera - "ATM" • free pictures of money - "Money" • Peggy_Marco - "refugees economic migrants financial equalization" • mkhmarketing - "Multiple Tweets Plain" • PublicDomainPictures - "background british budget" • neufal54 - "clothes peg clip clothes line" • Greyerbaby - "girl dreaming pretty" • joelfotos - "ballots money real" • Ken Dyck - "Practice bits"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.