Loading

Nyhedsbrev Oktober 2020 - Demokrati og Fællesskab

Velkommen til den tredje udgave af Nyhed At Have Det I. Nyhedsbrevet til og fra alle os, der arbejder hos Aalborg Kommunes skoler.

Oktober måned er fløjet afsted med lynets hast, og bladene er i den grad ved at slippe taget i træernes toppe. Vi kan nok ikke undgå at nævne, at hverdagen for os alle er fyldt med Corona. Det sætter heldigvis ikke en stopper for, at der stadig sker en masse dejlige ting i vores organisation, og vigtigst af alt kan børn og unge i hele kommunen fortsat komme i skole og have en hverdag med undervisning og fællesskab med kammeraterne.

I denne udgave af Nyhed At Have Det I skal vi stifte bekendtskab med Voksenskolen for Kommunikation og Undervisning (VUK), som fortæller om hverdagen på skolen ud fra emnet Demokrati og Fællesskab. Det er der kommet en masse fine historier ud af.

Månedens historier

I denne udgave er der dejligt meget indhold, og hvis du vil se og læse det hele på én gang, skal du nok afsætte cirka 10 minutter. Ellers kan du jo altid vende tilbage og læse om:

  • Det' fra børn og unge: Hvordan er hverdagen på VUK? Hør det fra eleverne selv, og lyt til deres smukke VUK-sang om skolens store fællesskab
  • Det' til fælles: Et nyt Ungebyråd er netop tiltrådt, og vi skal høre lidt om, hvilken indflydelse de unge har på deres egen hverdag og fremtid. Vi skal også møde Skoleforvaltningens Økonomichef Morten, der giver et indblik i, hvordan vi i fællesskab kommer i mål med at fordele milliarderne mellem hinanden, så vi får det bedste ud af, det vi har.
  • Det politiske hjørne: Mette Ekstrøm (S) og Maja Torp (V) er byrådspolitikere i Aalborg Kommune og er begge medlemmer af vores Skoleudvalg. Vi har talt med dem om betydningen af demokrati og fællesskab i folkeskolen - se og hør selv

VUK – Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation

Yay, så blev det vores tur til at bidrage til ”Nyheder at have det i”. Det har vi glædet os til.

Alle elever på VUK er med til fælles opvarmning inden årets motionsdag i oktober

Vores skole er ganske særlig – og vi er meget stolte af den. Vi er 70 unge mennesker mellem 16 og 25 år, der er ved at tage en 3-årig STU, der er en uddannelse for unge mennesker, der ikke er i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse.

Vi har mange forskellige udfordringer, handicaps og diagnoser, så selvfølgelig er demokrati og fællesskab et ekstra vigtigt tema hos os. På skolen lærer vi, hvordan vi kan øge medbestemmelse og indflydelse på eget liv – uanset funktionsniveau.

Eleverne i gruppe U har arbejdet med fællesskab og demokrati i faget ”Medborgerskab” siden skoleårets start. Det har været en rejse gennem ”Det forsømte forår” frem til nu, hvor gruppe U’s elever har forholdt sig til samfundets demokratiske udvikling over tid med fokus på deres egne muligheder for medindflydelse i skolen samt hvad der kendetegner gode fællesskaber.

Her er nogle af de udtalelser eleverne er kommet med i forbindelse med dette arbejde:

Daniel: "Vi er gode til at være venner og vi er gode til at hjælpe hinanden, når noget er svært.”

Viktoria og Emma: “Vi hygger os til idræt, nogle spiller badminton og nogle spiller fodbold” og “Vi snakker sammen om næsten alt” og “Vi har det godt i klassen - vi hygger og har det sjovt.”

Philip C, Philip M og Michael: “Vi har et godt fællesskab i klassen” og “Vi går mange gåture, har musik og dansk på VUK”

Line: “Vi har godt humør og griner meget sammen” og “Vi har stærke venskaber til hinanden.”

Mikkel: “Vi har gode lærere og pædagoger, som lytter på os."

Derudover har Lasse fra gruppe U fortalt om, hvad det vil sige at være en del af skolens elevråd og have medindflydelse – hør ham i videoen 😊.

Helt ind i tilblivelsen af VUK-sangen

Fortalt af Jannie, 19 år og vokal på skolens musikhold.

Det hele startede for over et år siden, da Katja, der er vores forstander, kom på den lidt skøre idé, at vores skole skulle have sin egen sang. Men Lis og Finn, der er musikholdets lærere, var med på dén. Og det betød at os elever fra musikholdet, sammen med dem, gik i gang med den helt store proces. Vi var hurtigt enige om, at alle elever fra skolen skulle bidrage og derfor tog vi en hel dag, hvor vi alle grupperne kom forbi skolens store musiklokale og kunne skrive stikord/tegne på papir, der var bredt udover hele gulvet og bordene.

Bagefter skulle vi overveje; ”Hvad beskriver egentlig VUK?”, ”Hvad rimer og passer godt sammen?” osv. Og så var vi allerede godt i gang.

Lis & Finn lavede et slags musikskelet og præsenterede det for musikholdet, der så tilpassede det, så vi helt kunne mærke os selv i sangen. Undervejs kom sætningen ”Tag mig som jeg er” med – for det er et statement, der passer til os her på VUK. Og så begyndte sangen at få sit eget liv efterhånden som vi øvede.

Vores sang viser hvem vi er her på VUK, for uanset hvor forskellige vi er og uanset handicap/udfordringer/diagnoser, så er alle velkomne og der er plads til alle.

Vi fremførte sangen første gang til sidste års elevjulefrokost – og jeg var temmelig spændt & nervøs, men den blev taget godt imod. Og jeg gav mig 100%. Musikken er nemlig et sted, hvor jeg kan mindes min mor, der døde i april. Hun sagde altid til mig, at min stemme er smuk og at jeg skal holde fast i musikken – så det gjorde jeg, mens jeg tænkte på hende.

Sidenhen har musikholdet fremført sangen til dimissionen (der jo var 5 af grundet Corona) og inden efterårsferien blev sangen indspillet i samarbejde med UngAalborg. Det var vildt fedt og rigtig professionelt med optagelse af flere omgang, masser af grej og alle elever fra skolen, der i skift (igen grundet Corona) kom forbi og indspillede deres lydspor

Jeg glæder mig helt vildt til at høre den endelige produktion og jeg er stolt af at have været med. Det har givet mig mere selvtillid og så har det vist, at vi har et stærkt fællesskab.

Hør sangen, og syng selv med

Tak til VUK for de gode historier!

Ungebyrådet er de unges stemme i Aalborg Kommune

Ungedemokrati

I Aalborg Kommune har vi et Ungebyråd med 29 medlemmer, som er de unges stemme ind i voksenbyrådet. Et nyt valg er netop blevet afholdt, og vi har således fundet et nyt Ungebyråd, som Aalborg Byråd bruger til at høre, hvad byens unge mener. Ungebyrådet bliver spurgt ind til relevante emner som for eksempel trygge skoleveje, mental sundhed, kultur for børn og unge og mange andre spændende temaer.

"Ungebyrådet bliver i stigende grad inddraget i beslutningsprocesserne og mødes for eksempelvis også med borgmesteren, byrådets udvalg og direktørgruppen i kommunen. De kan i høj grad inspirere politikerne og komme med forslag og meninger til forskellige emner, der handler om børn og unge", siger demokratimedarbejder, Rikke Hartmann.

Rikke Hartmann er demokratimedarbejder i Aalborg Kommune, og så er hun projektleder på Aalborg - Børnevenlig Kommune

Ungebyrødderne har altså meget indflydelse og er en direkte "kanal" for børn og unge ind til politikerne.

Hvad siger de unge selv?

Vi har talt med Anna og Mathilde, som er valgt til ungebyrådet for perioden 2020/2021. Anna og Matilde er fra Vesterkærets Skole.

Anna fra Vesterkæret: Jeg blev opfordret af min lærer til at stille op. Jeg tænkte selv over det, og at det var en god måde at få sine meninger og holdninger ud i verden – lige her i Aalborg. Jeg vil gerne gøre en forskel og påvirke politik ved selv at deltage. Jeg tror ungebyrådet kan hjælpe mig med at respektere folks meninger og budskaber. Jeg tror også, at det kan hjælpe mig med at se, at der er folk med andre prioriteter end mine. Jeg ved, at ungebyrådet er et godt sted at være i, hvis man gerne vil blive hørt. Ens mening bliver respekteret og taget seriøst.

Mathilde fra Vesterkæret: Min klasselærer opfordrede mig til at stille op, og jeg synes, at det lød meget interessant at komme ud med sine holdninger og prøve at gøre Aalborg bedre for børn og unge. Jeg tænker, at ungebyrådet kan hjælpe mig med at blive hørt på den måde, at der er masser af andre unge, der er interesseret i at diskutere ting, der sker og finde løsninger. Jeg føler også, at ungebyrådet har en meget højere position, end man har normalt som barn og ung.

Ungebyrådets første samling i BlokX

Knap 2800 børn og unge fra hele kommunen har i september måned stemt på kandidaterne til det nye Ungebyråd. 29 unge fra 7. klasse til 2. g er med, og Ungebyrådet konstituerede sig den 26. oktober, hvor der blev valgt formand. De unge har derefter nedsat følgende grupper: Forretningsudvalg, projektgrupper og kommunikationsgruppe.

Morten og milliarderne

At lægge det kommunale budget er en stor opgave, men for nylig blev de endelige streger slået for 2021. Vores andel af kassen er 2,2 milliarder kroner, men ét er at have beløbet, noget andet er at fordele det. Økonomichef Morten Skipper Christensen fortæller her lidt om, hvordan vi får det store regnestykke til at gå op og får det fordelt til skoler og skoletilbud.

Mere end bare penge

Når vi taler budget, taler vi naturligvis også kroner og ører, men budgetarbejdet er spændende, fordi det handler om meget mere end, hvad der er på bundlinjen. For vi vil alle gerne give børn og unge i kommunen god skolegang og gode tilbud, ligesom medarbejderne skal have gode vilkår. Og det er så opgaven at hjælpe Skoleudvalget med at få det bedst mulige budget som matcher deres prioriteringer.

Vores skoler er meget ens, men de er også meget forskellige. Derfor foregår den sidste del af budgetarbejdet på hver enkelt skole og i skolebestyrelsen, så de sammen får skabt grundlaget for, at netop deres skole har det bedst mulige skoletilbud til deres elever og i deres område.

Sådan fordeler vi pengene

De første 1,6 mia. kr. tildeles til skolerne ud fra en ressourcemodel, som vores politikere har vedtaget. Bevillingerne tildeles primært efter en skoles antal af klasser og elever, men der tildeles også bevillinger efter f.eks. skolens socioøkonomiske profil, der opgøres på baggrund af forældrenes uddannelsesniveau, indkomst osv. I ressourcemodellen har Skoleudvalget nogle principper for, hvordan og hvad en del af pengene skal bruges til, men der er også stor mulighed for, at skolelederen og skolebestyrelsen sammen kan prioritere, hvad der virker bedst for den enkelte skole.

Den resterende del af budgettet anvendes til alt det, vi kalder skoletilbud, såsom Kulturskolen, Ungdomsskolen, PPR og til administration, som understøtter folkeskolernes arbejde. Det er for eksempel også tiltag som bevægelsens år og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Vi gør det sammen

Vores afdeling hjælper med til, at alle skolerne og alle de dygtige ledere og medarbejdere, som arbejder med økonomi, får præcis den sparring og hjælp, de har brug for. Jeg tror, vi er vigtige for skolerne, men jeg ved, at de er mindst lige så vigtige for os. Det er også derfor, der er så stor tillid mellem skolerne og vores afdeling. Så kan samarbejdet godt tåle, at vi nogle gange er lidt bestemte overfor hinanden. På den måde opnår vi de bedste løsninger og resultatet sammen.

Jeg synes, det er spændende at arbejde i krydsfeltet mellem politikernes beslutninger og den enkelte skoles hverdag. Man møder hele tiden udfordringer, som skal løses, men vi kommer altid i mål til sidst, og det er fedt, at hjælpe med at nå sikkert i havn.

5 skarpe til Mette Ekstrøm (S) om demokrati og fællesskab

Vi har talt med skoleudvalgspolitiker Mette Ekstrøm (S) om, hvad demokrati og fællesskab betyder for folkeskolen.

1. Hvornår synes du, man bør præsentere børn for demokrati?

Det er vigtigt, at børn bliver præsenteret for demokrati så hurtigt i livet som muligt. I vores folkeskoler bliver børnene og de unge blandt andet præsenteret for demokrati i form af elevrådet, men allerede i børnehavealderen kan man præsentere børnene for demokrati ved at inddrage dem, når der for eksempel skal tages nogle beslutninger. Skal man for eksempel man have lavet noget nyt på legepladsen, kan man allerede der snakke med børnene om, hvad de kunne tænke sig.

Det skal jo helt klart have en voksen styring, men inddragelsen betyder, at børnene allerede dér får en fornemmelse af, at de har indflydelse og bliver bevidste om, at man ikke nødvendigvis får sin vilje, men man bliver hørt og forstået.

2. Hvilken værdi giver det børn og unge at blive inddraget?

Jeg tror de bliver mødt med en bevidsthed og en erkendelse af, at det nytter at deltage. Når børn og unge bliver inddraget i fælles snakke og diskussioner, så finder de også ud af, at det ikke er farligt at sige sin mening, og at det er en naturlig del af det, at indgå i et fællesskab.

3. Hvordan kan børnene og de unge mærke det, du laver som politiker?

I Aalborg vil vi gøre alt for, at vi bliver en god børnevenlig kommune, og jeg håber, at mit politiske arbejde er med til at sikre, at man som barn og ung her i kommunen føler sig mødt, hørt og forstået. Det bliver de jo blandt andet også ved, at vi har et ungebyråd. Og så tager jeg for eksempel også ud og taler med elever og klasser om, hvad de synes er vigtigt, og på den måde bliver jeg også deres talerør i mit politiske arbejde.

4. Hvordan hænger demokrati sammen med fællesskab?

Du kan ikke have demokrati uden fællesskab. Derfor er det meget vigtigt, at børn lærer at indgå i fællesskaber. I fællesskabet er der nemlig enormt meget demokratisk læring, som man ikke bare kan sætte sig ned og læse om – det er noget man skal prøve og mærke og være en del af .

5. Hvorfor er fællesskab vigtigt?

Hvis man ikke har det godt, så kan man heller ikke tage imod læring. Hvis du som barn eller ung i folkeskolen ikke føler dig tilpas eller velkommen i fællesskabet, og du ikke oplever at blive set og hørt af hverken voksne eller klassekammerater, så bliver indlæringen også noget sværere. Føler man sig derimod godt tilpas, så er det også lettere at lære, og man bliver mere motiveret til at deltage.

Derfor skal vi også sørge for, at vi ikke bare kører henover børnene og specielt de unge. Vi skal snakke med dem og høre dem om både hvad der er godt, men også det, der er svært, og det, der driller. For kun hvis vi lytter, kan vi gøre, vores bedste for at børn og unge har det godt og er i stand til at lære en masse i skolen.

Skoleudvalgspolitiker Maja Torp (V) om demokrati og fællesskab i folkeskolen

Byrådspolitiker og Skoleudvalgsmedlem Maja Torp (V) tuner i denne video ind på betydning af den demokratiske dannelse og vigtigheden af at have fokus på fællesskaber i folkeskolen.

Tak, fordi du læste med. Forhåbentlig har du lyst til at læse med igen i næste måned, hvor vi sætter fokus på Videnskab og Teknologi, og hvor vi igen bringer en række historier og fortællinger fra en ny skole og fra andre hjørner og kanter af #VoresFolkeskole i Aalborg Kommune.

Har du kommentarer, ris, ros eller input til de næste nyhedsbreve, er du altid velkommen til at kontakte kommunikation-skole@aalborg.dk 😊