Mense Van Die Vallei Deur julia mckenize

Sara

SARA

Sara Trujillo is 'n sestien jarige meisie wat tans op ruil van Colombia. Ek het vir Sara gevra vir 'n onderhoud want sy ervaar Suid-Afrika vir die eerste keer en kon 'n ander perspektief. Sara is lief vir Kaapstad, maar 'n bietjie van haar hart is nog in Colombia. Sy het besluit om op uitruil te kom want sy het gedink dat dit sou 'n ongelooflike ervaring om 'n ander kultuur te besoek. Laastens, het ek vir Sara gevra as sy enige advies for enigiemand wat op ruil wil gaan. Sy het gesê, "Dit is die beste ervaring van jou lewe en as jy die geleentheid het, gryp dit as jy gelukkig is om dit te kry!"

Benita

BENITA

Benita Bartels is my ruil uit Duitsland. Sy besoek vir twee en 'n half maande en is lief vir Kaapstad. Sy is van 'n dorp met die naam Zons en woon op 'n skool genome Lousienlund. Benita wou nog altyd Suid-Afrika te kom en was baie gelukkig toe sy gekies was om te kom. Ek het vir Benita gevra wat haar advies is vir iemand, haar beantwoord was, "alles gebeur vir 'n reede."

Lorraine

LORRAINE

Dit is Lorraine. Sy is my familie se huishulp. Sy is altyd vriendelik en Sy is 'n hard werker. Lorraine het in Paarl vir twintig jare gebly en sy is lief vir Paarl. Lorraine het drie kinders. Haar seun is agtien jaar oud, haar dogter is tien jaar oud en haar ander dogter is vier jaar oud. Lorraine sê haar gunstelling aanhaling is "moenie bekommerd wees nie, wees gelukkig!"

Tarryn

TARRYN

Tarryn McKenzie is my drie en twintig jaar oud suster. Sy woon in Rondebosch en studeer tans rekenaars. Tarryn bygewoon Bridge House van graad agt tot graad twaalf en sy is lief vir die skool. Tarryn het drome om eendag na Londen te trek en is tans besig met haar doel te bereik. Tarryn beveel enigiemand om altyd positief te wees en om te kyk vir die beste in dinge.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.