Mannerheim

Elämänkertatietoja:

Carl Gustaf Emil Mannerheim syntyi 4.kesäkuuta 1867 Louhisaaren kartanossa Askaisissa.Perheeseen kuului vaimo Eva Vilhelmina ja heidän poika Carl Robert ja Mannerheim isä.Carl Gustaf oli aluksi kotiopetuksessa häntä opetti sveitsiläinen kotiopettajatar.

Nuori Gustaf Mannerheim pyrki vuonna 1879 ensi kertaa Kadettikouluun, mutta huonolla menestyksellä. Mannerheim hyväksyttiin viimein Suomen Kadettikouluun Haminaan 19.kesäkuuta 1882 14-vuotiaana. Hänet jätettiin kuitenkin valmistavalle luokalle vielä toiseksi vuodeksi.

Vuoden 1904 alussa syntyi Venäjän-Japanin sota. Mannerheim joutui taistelun jälkeen leikattavaksi vasemman korvan tulehduksen vuoksi.Mannerheim palasi kuitenkin palvelemaan Japania rintamalla sodan loppuun asti.

Mannerheim Venäjä-Japani sodassa.

Ensimmäinen maailmansota syttyi loppukesällä 1914.Carl Gustafin unelma toteutui kun hän sai vuonna 1909 komentoonsa oman voittonsa. Ensimmäinen maailmansota syttyi loppukesällä 1914.

Suomi itsenäistyi 6.joulukuuta 1917. Mannerheim saapui Suomeen 18.joulukuuta.Mannerheim halusi pyytää Saksan kuningaskuntaa puolelleen sisällissodan aikana.

Vuonna 1942 Mannerheim täytti 75 vuotta ja sai Suomen marsalkan arvonimen. Mannerheim suoritti vastavierailun Saksaan 27 kesäkuuta 1942.Carl Gustaf kuoli 27.tammikuuta 1951,Lausannessa Sveitsissä.

Presidentti:Mannerheim oli Suomen 6 presidentti ja Suomen toinen valtion johtaja.

Hän toimi presidenttinä 4.8 1944-4.3 1946.

Mannerheim tunnetaan presidenttinä,puolustusvoimien ylipäällikkönä, puolustusvoimien puheenjohtajana ja Suomen valtionhoitajana vuonna 1918-1919.

Ja hän oli yksi Suomen itsenäisyyden tärkeimmistä henkilöistä.Presidenttinä Mannerheimin oli lisäksi pidettävä huolta että sotasyyllisyysoikeudenkäynti hoidetaan tarkoituksenmukaisesti. Presidentin töitä hoitaessaan Mannerheim oli sairas mies ja kärsi mahahaavasta.

Suomi taisteli sodassa.

Ajankuvaa:Suomi taisteli neuvostoliittoa vastaan.Suomen sotatila alkoi 30.marraskuuta 1939 ja päättyi 26.syyskuuta 1947.1940-luvulla suomi oli noin neljän miljoonan ihmisen maatalouskunta.Sodat hallitsivat vuosikymmenen alkupuoliskoa.Maailmalla 1941-luvulla Japani pommitti pearl harboria.Yhdysvallat liittyi mukaan toiseen maailmansotaan.1945-luvulla tuli ensimmäinen ydinpommi.Toinen maailmansota päättyi.

Suomalaiset menettivät sotien seurauksena noin

125 000 asuntoa.Siten 1940-luvulla Suomessa vallitsi

ennennäkemätön asuntopula. Silloin oli melkein kaikesta muustakin pulaa.Pula-aikana kenkiä tehtiin paperinarusta, koska materiaalit olivat vähissä. Muoti oli vaatimatonta ja hillittyä.Vasta 1950-luvulla tuli leveämmät helmat.Vuodesta 1948 lähtien Suomen kouluissa alettiin järjestää kouluruokailu.

Kaupungeissa ja maaseudulla oli enimmäkseen käytössä ulkovessat. Keittiöissä ei ollut vielä jääkaappeja. Ruokia säilytettiin kellarissa.

TOIVOTTAVASTI TYKKÄSITTE JA KIITOS JOS JAKSOITTE!!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.