Stad Antwerpen koopt IT aan bij start-ups

Online dienstverlening, een snelle service, waar, wanneer en hoe de consument het zelf wil… het zijn evidenties. Ook de overheid springt mee op de kar en wil in de spits lopen. Waarom zou de publieke sector immers niet bij uitstek dé plaats zijn waar ideeën en experimenten omarmd, uitgewerkt en geprobeerd worden?

Antwerpen, een hotspot voor start-ups

Met de Global Startup Nations Award kreeg Antwerpen internationale erkenning als een innovatieve stad, open for business. Om dit ecosysteem nog te versterken, stimuleert de stad haar start-ups en creatieve ondernemers in verschillende kennis- en creatieve sectoren.

Zet je start-up op de Antwerp start-up map! Of check waar je het Antwerpse talent, de incubatoren en de startup growth spaces en services kan vinden.

Start-ups als partner? Uiteraard!

Innovatie, snelheid, low cost, klantgerichtheid…: deze labels kan je op elke start-up plakken. Antwerpen heeft niet alleen een enorm potentieel, maar neemt ook veel initiatieven om start-ups te ondersteunen. Het ligt dus voor de hand dat Digipolis, de IT-partner van stad Antwerpen, in deze vijver vist voor IT-opdrachten en uitdagingen.

Start-ups hebben klanten nodig; wij hun frisse ideeën, creativiteit en snelheid. Een win-win!
Bouw mee aan digitaal Antwerpen

Zit je vol vernieuwende ideeën en werk je ze graag uit tot concrete producten? Interesse om ze samen met ons te bouwen? Of wil je weten welke opdrachten wij voor jou in petto hebben?

Innovatie stimuleren via overheidsopdrachten

Overheden kopen producten en diensten aan via strikt geregelde procedures die vaak de nodige administratie en tijd kosten (cfr. wetgeving overheidsopdrachten).

Bureaucratie? Traag? Niet direct iets waarop een start-up zit te wachten. En eerlijk gezegd, Digipolis ook niet! Daarom gaven we vorm aan enkele snelle en afgeslankte aankoopprocedures binnen dit wettelijke kader.

Lean & mean aankopen

Sinds juni 2015 zetten we regelmatig op een lean & mean manier uitdagende opdrachten met een maximumwaarde van 85.000 euro btwe in de markt.

Zo neemt onze ‘very fast lane’ vanaf het moment dat we potentiële partners scouten tot en met de gunning van de opdracht zo’n 3 weken in beslag. We vragen je om je idee te komen pitchen en beperken het papierwerk tot een minimum. De oplevering volgt na circa 3 maanden.

Bij de ‘fast lane’ spreken we over een toewijzingstraject van een vijftal weken en een realisatietermijn van zo’n 3 maanden. We publiceren de opdracht eerst op antwerpen.digipolis.be om zo nieuwe en innovatieve mogelijke partners te leren kennen.

Vragen?

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.