คู่มือครู E L E P H A N T S L O O K F O R F O O D

ช้างน้อยตามหาอาหาร

................ในป่าใหญ่ มีฝูงช้าง ครอบครัวหนึ่ง มีด้วยกัน สามพ่อแม่ลูก พ่อแม่ช้าง ชอบหาอาหาร มาให้ลูกช้าง

มาวันหนึ่ง พ่อแม่ช้าง ไปหาอาหาร ลูกช้างนั้น นึกสนุก

ออกเดินเล่น หนีเข้าไป ในป่าใหญ่ ที่อุดมสมบูรณ์

ด้วยอาหาร อันเลิศรส

จึงทำให้ เจ้าช้างน้อย เพลิดเพลินใจ จึงหลงทาง เดินเข้าไป ในป่าลึก

อาหารของช้าง

อาหารช้างแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย

1. อาหารจำพวกหญ้า (Grassese) ได้แก่ หญ้าแพรก หญ้ากล้อง หญ้าปากหวาย หญ้าคา หญ้ากก อ้อ พงเขม ฯลฯ

2. อาหารจำพวกไม้ไผ่ (Bamboos) ได้แก่ ไม้ไผ่หนาม ไผ่ป่า ไผ่บ้าน ไผ่หลาม ไม้รวก ไม้ซาง ฯลฯ

3. อาหารจำพวกเถาวัลย์ และไทร (Greepers and Flews) ได้แก่ บอระเพ็ด สัมป่อย เครือสะบ้า กระทงลาย ผัดแปปป่า หวาย สลอดน้ำ ไทร เครือเขาน้ำ เถาวัลย์แดง ฯลฯ

4. อาหารจำพวกไม้ยืนต้น (Trees Palms and Shrubs) ได้แก่ กล้วย ขนุน กุ่ม สัก งิ้วป่า ถ่อน มะพร้าว มะเดื่อ มะขามบ้าน มะเฟือง มะไฟ จามจุรี (ก้ามปูหรือฉำฉา) ปอเสา มะเดื่อปล้อง โพธิ์ มะยมป่า มะขาม มะตูม มะขวิด ระกำ ฯลฯ

5. อาหารจำพวกพืชไร่ (Cultivated Crops) ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เดือย สัปปะรด ต้นถั่วแระ อ้อย ฟัก แตง ฯลฯ

ยากเดินกลับ เจ้าช้างน้อย ไม่สนใจ กินต่อไป ทั้งต้นอ้อย หวีกล้วยไข่ สำราญดี แตงโมโต ไม้ไผ่ป่า ล้วนถูกใจ
เลยทำให้ ช้างตัวน้อย เผลองีบหลับ ทับรังมด

...........ทันใดนั้น เหล่ามดน้อย เริ่มไตร่มา กัดช้างน้อย กันมากมาย จึงทำให้ ช้างตัวน้อย สะดุงตื่น โมโหหนัก มดน้อยพูด

เจ้ากล้ามาก มานอนทับ รังของเรา จนรังพัง

ช้างน้อยรู้ ว่าตนผิด จึงขอโทษ มดไม่โกรธ ให้อภัย

ลูกช้างน้อย เดินต่อไป เจอข้าวโพด จึงหยุดกิน อย่างอร่อย เริ่มใกล้ค่ำ ฟ้าเริ่มมืด ช้างเริ่มกลัว

มองหาพ่อ ร้องหาแม่ ว่าอยู่ไหน พ่อแม่ช้าง.. ออกตามหา ลูกจนทั่ว

......สุดท้ายเจอ และได้พบ ลูกช้างน้อย สองพ่อแม่ กอดลูกช้าง พร้อมร้องไห้ ".......บอกต่อไป จะไม่ปล่อย ให้ลูกช้าง ต้องเดี่ยวดาย"

จบบริบูรณ์

ลักษณะต่างๆของช้าง

งวง

งวงเป็นลักษณะร่วมกันของจมูกและริมฝีปากบน ซึ่งยืดยาวออกไปและเกิดจากวิวัฒนาการเพื่อทำหน้าที่

งา

งาของช้าเป็นฟันตัดขากรรไกรบนคู่ที่สอง งาจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง งาของเพศผู้โตขึ้น 17 ซ.ม.ต่อปี งาใช้ในการขุดหาน้ำเกลือแร่หรือรากไม้

ฟัน

ฟันของช้างแตกต่างไปจากฟันขอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่นส่วนใหญ่ โดยปกติช้างจะมีฟันอยู่ 28 ซี่

ผิวหนัง

ช้างอาจถูกเรียกว่า สัตว์หนังหนา หนังของช้างมีความหนาได้ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร

ขาและเท้า

ขาของช้างมีรูปร่างค่อนข้างคล้ายกับเสา เนื่องจากขาของมันต้องรองรับร่างกายอันใหญ่โต ช้างใช้พลังงานกล้ามเนื้อในการยืนน้อยเนื่องจากขาของมันตั้งตรงและฝ่าเท้ามีขนาดใหญ่ ด้วยเหตุผลนี้เอง ช้างจึงสามารถยืนได้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกเหนื่อย

หู

หูที่สามารถกระพือได้ขนาดใหญ่ของช้างนั้นยังมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลอุณหภูมิร่างกายช้างด้วย หูช้างเป็นหนังชั้นบางมากซึ่งถูกขึงอยู่เหนือกระดูกอ่อนและเครือข่ายหลอดเลือดจำนวนมาก ในวันที่มีอากาศร้อน ช้างจะกระพือหูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างลมอ่อน ๆ ขึ้น

Created By
Jaeyb Nanthapiphat
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.