ÉS CARNAVAL!!!

Fent molta xirinola, anant ben disfressats amb perruca i nassos grossos, amb barret i vestit llarg.

Tot s'hi val per carnaval

Les disfresses són variades, colorides, ben pintades...

Bruixes, pirates, follets, bombers, ratetes i fades vampirs, molts cavallers i gatetes refinades.

Els gats rient amb les rates, les fades saltant amb pirates, princesetes de la mà amb els follets i... els vampirs galopant en cavallets

Això és un guirigall!

Quan arriben a la plaça, tots amb ganes de ballar, els músics els hi diuen

No podem pas començar

Però que passa? Algú ens ho pot explicar?

.

És que al rei Carnestoles, no el podem pas despertar

Agafant una galleda, el pirata capità, plena fins dalt de confeti, prop d'en Carnestoles va

I tirant-li tot per sobre, tot cridant-li:

ets un gandúl

es desperta en Carnestoles i de l'ensurt ja cau de cul

Apa som-hi Carnestoles. Que no saps que hem de ballar?

Anem-hi doncs, amics alegres

La festa comença ja!

Created By
Antònia Molera
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.