Loading

Nieuwsbrief de Es 27 september 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op het moment van schrijven is het schooljaar al weer 5 weken onderweg. Zoals we meldden in de vorige nieuwsbrief stond deze periode voor een groot deel in het teken van startgesprekken, kennismaking en het bouwen aan een relatie, om van daaruit te werken aan de ontwikkeling van uw kind(eren) en onze leerlingen. Deze week zijn de ouderavonden van groep 1 en 3 geweest en werden beide goed bezocht. Dank voor uw aanwezigheid!

Het zeer goed verlopen inspectiebezoek van afgelopen week heeft ons de bevestiging gegeven dat we met onze visie en de manier van werken op de Es op de goede weg zijn. U hebt via Roel Roelofs afgelopen week een kort verslag hiervan gekregen. Als team van de Es kunnen we alleen maar stellen dat we ontzettend trots zijn op onze school, op dit resultaat, onze leerlingen, ouders en direct betrokkenen. Dit wil echter niet zeggen dat we nu klaar zijn. We willen ons continue blijven verbeteren. De stichtingsbrede studiedag op 9 oktober heeft als thema 'continuous improvement' en sluit naadloos aan op onze manier van werken. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. Leerlingen van de Es zijn deze ochtend vrij!

In deze nieuwsbrief leest u verder de volgende onderwerpen:

 • App en communicatie
 • Controle op luizen
 • Fietscontrole
 • burgemeester ontbijt
 • Studiedag Ieder kind telt
 • Afsluiting thema 'de Regge verbindt'
 • Brigadier-instructie groep 7
 • AVG-brieven
 • Foto-terublik afgelopen periode

Voor nu een heel goed weekend gewenst!

Namens het team van de Es,

Robbert Flim

App en Communicatie

Logo App

Update

Afgelopen week kwamen tijdens een vergadering diverse signalen dat er met name op het gebied van de school-app en bijbehorende communicatie wisselende reacties waren. Het doel van de app was juist om dit te voorkomen. Hierop hebben we actie ondernomen en gesprekken gevoerd met de aanbieder. Dit is dezelfde aanbieder die ook onze website beheert. Naar aanleiding hiervan zijn enkele wijzigingen doorgevoerd om de stabiliteit te verbeteren. Het enige punt waar we tegen aan blijven lopen is soms de snelheid van laden. Dit vraagt soms enig geduld (niet te snel 'tikken'!) en heeft niet te maken met het soort toestel. Hier wordt aan gewerkt.

Deze week hebben we, na alle updates, nogmaals getest en gecontroleerd. In onze ogen moet de app nu werken. Daarom via deze weg nogmaals een overzicht wat we waar plaatsen:

'Mijn School' op de app
Groepen

Onder de tegel "Groepen" plaatsen leerkrachten foto's van activiteiten, een leuk verslag uit de groep en overige nieuwsberichten. U kunt hier alleen de groepen van uw kind(eren) zien.

Foto's

Onder de tegel "Foto's" komen de foto-albums van alle groepen. Albums van een activiteit, een sportdag, schoolontbijt, enz.

Persoonlijke inbox

Onder de tegel "persoonlijke inbox" staan alle persoonlijke mails van de leerkracht naar een ouder of een groep ouders. Dit werkt als e-mail. Alle berichten komen zowel in de app onder "persoonlijke inbox" als in uw eigen mailbox te staan. Informatie die u hier kunt vinden zijn vragen om hulp, aankondiging activiteiten, indeling voor sportdagen of overige groepsgerelateerde zaken. De persoonlijke inbox werd tot op heden niet of nauwelijks gebruikt, maar dit gaat veranderen!

De nieuwsbrief ontvangt u echter wel via ParnasSys, omdat deze ook gestuurd wordt naar leerkrachten en andere externen.

Tip: Mocht uw app nog niet naar behoren werken dan adviseert 'Concapps' (de aanbieder van de app) om app eenmalig te verwijderen en opnieuw te installeren. Dan beschikt u over de geüpdatete versie.

Mocht u toch nog problemen hebben met inloggen, meld dit dan bij Robbert of Nils. Zij kunnen u dan helpen!

Luis-perikelen

Vanmorgen is er door een aantal ouders in groep 5-8 weer gecontroleerd op luizen. Helaas zijn er ook in deze groepen wederom luizen en/of neten geconstateerd. De ouders van de betreffende leerlingen zijn hierover geïnformeerd.

Komende week zal ook in de onderbouw (groep 1-4) weer gecontroleerd worden. Deze controle wordt op dit moment nog uitgevoerd door twee moeders: Cynthia van Wijgerden en Mathilde Schutte. Kunt u of wilt u helpen, wilt u dit dan aangeven bij één van hen! Alvast ontzettend bedankt!

We doen dus flink ons best om de school luisvrij te krijgen (en daarna te houden)... Wilt u uw kind zelf ook controleren en indien nodig behandelen?

Op de site van GGD Twente kunt u informatie vinden over luizen.

Over twee weken wordt er weer gecontroleerd!

Op woensdag 16 oktober komt Tweewielercentrum Hellendoorn de fietsen van onze leerlingen controleren. Nu de periode er weer aan komt dat het later licht en eerder donker wordt, vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen met goede fietsen en goed zichtbaar naar school komen. Omdat wij veiligheid een belangrijk aspect vinden hebben we voor alle groepen een geel veiligheidshesje aangeschaft, voorzien van het logo van de Es. Elk kind heeft zo'n hesje in zijn of haar locker. Dit hesje blijft eigendom van school!

Bij de fietscontrole wordt de fiets op een aantal punten gecontroleerd. Wordt de fiets goed bevonden dan krijgt uw kind een sticker op de fiets. Zijn er punten waardoor de fiets niet door de keuring komt, dan krijgt uw kind een 'keuringsrapport' mee waarop staat wat er aan de fiets mankeert. Het is vervolgens aan u om hier al dan niet wat mee te doen.

Burgemeester-ontbijt

Vrijdagmorgen 9 november

In het kader van het nationaal schoolontbijt is de Es uitgeloot om dit jaar deel te nemen aan het burgemeester ontbijt! Dit houdt in dat we op vrijdagmorgen 8 november met de hele school naar het Huis van Cultuur en Bestuur gaan waar we vervolgens samen met burgemeester Anneke Raven het ontbijt zullen nuttigen! Zo'n bijzonder ontbijt laten we natuurlijk niet schieten.

U ontvangt tzt nadere informatie hierover!

Op woensdag 9 oktober zijn alle leerlingen een dag vrij. Stichting 'Ieder kind telt' organiseert deze dag haar jaarlijkse studiedag. Het onderwerp van deze studiedag is 'Continu Ontwikkelen' en de inleiding van deze dag zal verzorgd worden door een onderwijs-grootheid: Jay Marino, de grondlegger van continuous improvement in het basisonderwijs.

Jay Marino

Het gedachtegoed van continuous improvement is ontworpen om te werken aan:

 • een positief en samenwerkend schoolklimaat
 • eigenaarschap bij leerlingen en leraren
 • hogere opbrengsten

Zaken waar we op de Es al vergevorderd mee zijn. Vast staat dat het een hele boeiende studiedag gaat worden!

De Regge verbindt

We werken op dit moment schoolbreed aan het thema 'De Regge verbindt'. Dit thema sluiten we op vrijdag 18 oktober af, omdat we na de herfstvakantie beginnen met ons nieuwe thema 'Reis mee'. Dit is tevens het thema van de kinderboekenweek 2019.

U wordt van harte uitgenodigd om op vrijdag 18 oktober in de klas van uw kind te komen bekijken waar over gewerkt is. Deze afsluiting duurt van 11.45u tot 12.15u. Op die manier heeft de groepsleerkracht nog een kwartier de tijd om af te sluiten met zijn / haar groep.

Instructie brigadieren leerlingen groep 7

Dinsdag 5 november

Op dinsdag 5 november komt de politie om leerlingen van groep 7 instructie te geven voor het brigadieren aan de Geerhard Boschstraat. Zonder deze instructie en het invullen van een 'blauwe kaart' mogen leerlingen niet brigadieren, omdat ze dan niet verzekerd zijn.

Privacy formulieren

Afgelopen week hebben alle leerlingen een brief meegekregen om ieders wens omtrent privacy aan te geven. We zijn wettelijk verplicht om deze brief jaarlijks mee te geven en in te laten vullen. Mocht u de brief nog niet weer ingeleverd hebben, wilt u dit dan op korte termijn doen?

Mocht u de brief niet meer hebben, via onderstaande link kunt u nog een exemplaar downloaden. Daarnaast zijn deze brieven ook gewoon op school verkrijgbaar.

Enkele foto's van de afgelopen periode

Credits:

Created with images by DariuszSankowski - "ios new mobile" • BiljaST - "cyber security smartphone cell phone"