Polska myśl informatyczna i retrogranie Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach

Automaty do gier z lat 80. i 90.

JEST TAKIE MIEJSCE W KATOWICACH, które z pewnością należy odwiedzić, jeśli z sentymentem wspomina się pierwszy komputer, który trafił pod strzechę rodzinnego domu, czy też jest się fanem ośmiobitowych gier sygnowanych logiem Atari lub po prostu pragnie się pokazać własnemu dziecku jak w „zamierzchłych czasach” – czasach joysticków i programów wgrywanych do pamięci komputera z kaset magnetofonowych – wyglądała elektroniczna rozrywka. Miejscem tym jest nowa siedziba Muzeum Historii Komputerów i Informatyki mieszcząca się w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek.

Misją muzeum powołanego do istnienia w 2012 roku jest gromadzenie zabytków informatyki, popularyzowanie wiedzy o historii i ewolucji sprzętu komputerowego, przede wszystkim zaś umożliwienie zwiedzającym bezpośredniego kontaktu z eksponatami i działającym na nich oprogramowaniem. W magazynach muzeum zgromadzono ponad 1,5 tysiąca eksponatów. Muzeum współpracuje z IPN-em, z którym organizuje wystawy i konferencje, zaś osoby związane z placówką pojawiają się na najważniejszych sesjach naukowych poświęconych historii mediów i technologii oraz kulturze gier komputerowych („High-tech za „żelazną kurtyną”. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL”, „Kultura Gier Komputerowych. Behind the Scenes”).

Horyzontalny scroller w stylu Defender na komputerze Acorn A3010

Ekspozycje specjalne przygotowane przez wolontariuszy MHKI towarzyszą takim imprezom jak SeriousCoding Hakaton, Poznań Game Arena, PixelHeaven (2013 i 2014) czy Intel Extreme Masters. W 2014 roku fani e-sportu ekscytujący się turniejami rozgrywanymi w katowickim Spodku mogli, odwiedzając stoisko MHKI, zasiąść za sterami symulatora lądownika NASA (obecnie stanowi on część ekspozycji prezentowanej w CKK), by podjąć próbę osadzenia pojazdu na powierzchni Księżyca. Jak wspomina dyrektor muzeum Krzysztof Chwałowski, udało się to zaledwie kilku osobom, które w dodatku okazały się być licencjonowanymi pilotami.

Muzealne wnętrza

Jednym z zadań, jakie postawili przed sobą twórcy placówki, jest ochrona rodzimego dziedzictwa kulturowego stanowiącego świadectwo dokonań polskiej myśli informatycznej i technicznej. Wśród prezentowanych maszyn znajdują się m. in. te wyprodukowane przez MERĘ-ELZAB oraz te powstałe w nieistniejących już zakładach ELWRO z Wrocławia.

Na odwiedzających katowicką ekspozycję czeka działający zespół komputera ODRA 1305 oraz wyprodukowany w Radomiu w 1958 ROKU komputer lampowy do analizy i diagnostyki połączeń telefonicznych z wbudowanym modułem podsłuchu i rejestracji prowadzonych rozmów. Niebawem wystawa wzbogaci się o poddawaną właśnie renowacji tablicę synoptyczną, wspieraną komputerami PRS4, która niegdyś obsługiwała śląski węzeł kolejowy, a uratowana została przez wolontariuszy MHKI wraz z innymi maszynami, gdy likwidowano (wyburzano) ulokowany tuż obok Spodka budynek Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach.

Częścią ekspozycji muzealnej dostępnej w CKK, o której nie sposób nie wspomnieć, jest wystawa „Retro 204”. Zgromadzono tu historyczne platformy sprzętowe wyprodukowane pomiędzy rokiem 1985 a 1998 (wśród nich znalazło się Atari ST, Commodore 64, AMIGA, Sinclair, Amstrad, konsola PS1), prezentowane wraz z zaprojektowanymi z myślą o nich grami. Warto podkreślić, że „Retro 204” to przysłowiowe siódme niebo nie tylko dla fanów Super Mario Bross i River Ride, ale też raj dla osób zainteresowanych historią technologii mobilnych. Na osobnym regale wyeksponowano tu bowiem pierwsze przenośne komputery – IBM, Apple [iMaki i Performy].

Odwiedzający wystawę „Retro 204”, oprócz growego dorobku ery komputerów 8-mio i 16-to bitowych, poznają także dokonania twórców Demosceny, w tym efekty działań twórczych legendarnego Ramosa (Mariusza Rozwadowskiego), miłośnika i popularyzatora starych komputerów, współautora Bajtów polskich, przyjaciela muzeum.

Muzeum Historii Komputerów i Informatyki odwiedziła (ze swoimi studentami) Monika Górska Olesińska

"Techsty" 2016, nr 1 (10)

Created By
Monika Górska-Olesińska
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.