Loading

Wydarzenia WFPiK 2016/2017

Wrzesień 2016

15-17 IX 2016 III Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Instytut Filologii Polskiej) oraz Wydział Historyczny UAM (Instytut Historii), przy współpracy z Polskim Towarzystwem Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

19-20 IX 2016 Międzynarodowa konferencja „Imagologia i komparatystyka. Wokół obrazów inności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej”. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM. 20 września 2016 Nagroda PIFS dla prof. Małgorzaty Hendrykowskiej za dwutomową książkę „Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944 i 1945-2014)”.

22-23 IX 2016 Warsztaty pt. „Myśl Arystotelesa: interpretacja i recepcja”. Organizatorzy: Instytut Filologii Klasycznej UAM.

22-24 IX 2016 VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukową „Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)”. Organizatorzy: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komisja Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów.

30 IX 2016 Noc Naukowców – nocne zwiedzanie Collegium Maius.

Październik 2016

12-13 X 2016 Polsko-czeska konferencja naukowa „Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy”, zorganizowana z okazji 50-lecia jubileuszu podpisania umowy partnerskiej pomiędzy miastami Poznaniem a Brnem. Organizatorzy: Instytut Historii UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Urząd Miasta Poznania.

13 X 2016 Spotkanie warsztatowe z Piotrem Sommererm w ramach Festiwalu Fabuły 2016. Organizatorzy: Koło Literatury Nowej UAM oraz CK Zamek.

15 X 2016 Spotkanie z Michałem Witkowskim w ramach Festiwalu Fabuły 2016. Organizatorzy: Koło Literatury Nowej UAM oraz CK Zamek.

18-19 X 2016 Konferencji naukowa KOR I LITERATURA. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filozofii UAM w uzgodnieniu z Poznańskim Komitetem Obchodów 40. Rocznicy Powstania Komitetu Obrony Robotników.

20 X 2016 Ogólnopolska konferencja logopedyczna „Mózg – język – komunikacja”. Organizatorzy: Zakład Leksykologii i Logopedii IFP UAM, Związek Logopedów Oddział Wielkopolski.

22 X 2016 Otwarcie Pasażu Stanisława Barańczaka w Collegium Maius. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

26-28 X 2016 Międzynarodowa konferencja „Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur czyli słowiańska Wieża Babel. Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy”. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

28 X 2016 Otwarcie Konsulatu Wolnej Republiki Żiżkov. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

Listopad 2016

7 XI 2016 V konferencja z cyklu „Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej”. Organizatorzy: Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego oraz Pracownia Leksykograficzna.

12 XI 2016 Przedstawienie teatralne „Domek dla umarłych”. Organizatorzy: Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk UAM, PRACOWNIA || ROSA i Shoshin Theatre Association (RO).

16 XI 2016 Spotkanie z Adamem Krukiem, absolwentem UAM, autorem książek filmoznawczych, współtwórcą „Polish Cinema for Beginners”. Organizatorzy: Instytut Filmu, Mediów i sztuk Audiowizualnych UAM.

17-18 XI 2016 Konferencja „Język w regionie – region w języku II”. Organizatorzy: Pracownia Dialektologiczna, Zakład Lingwistyki Antropologicznej UAM oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

18 XI 2016 Wieczór poetycki pt. „Klemens Janicki – O sobie samym do potomności” w ramach Festiwalu Sztuki Słowa „Verba Sacra”. Organizatorzy: Instytut Filologii Klasycznej UAM.

21-22 XI 2016 Sympozjum poświęcone pamięci Profesor Zofii Trojanowiczowej oraz wystawa poświęcona Pani Profesor. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM.

23 XI 2016 Konkurs wiedzy o Andrzeju Wajdzie. Organizatorzy: Rada Samorządu Studentów WFPiK.

16 XI 2016 VI Konkurs recytatorski poezji słowiańskiej w ramach 20. Poznańskich Dni Książki nie tylko naukowej. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

21-22 XI 2016 Międzynarodowa konferencja naukowa „Krajobraz po transformacji” oraz XIV Kolokwium Polsko-Bułgarskie. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

22 XI 2016 Koncert Muzyki Cerkiewnej w wykonaniu chóru kameralnego Cappella Musicae Antiquae Orientalis Poznań. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

23-25 XI 2016 Konferencja „Zaangażowani – przeklęci – osobni. Pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku”. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM.

25 XI 2016 Wręczenie medalu HOMINI VERE ACADEMICO prof. Ignacemu Lewandowskiemu (IFK UAM).

25-26 XI 2016 Ogólnopolska konferencja „Poeta Laureatus. Życie i twórczość Klemensa Janickiego w 500 rocznicę urodzin”. Organizatorzy: Instytut Filologii Klasycznej UAM.

28-29 XI 2016 Ogólnopolska konferencja naukowa „(Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku”. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM.

30 XI 2016 VI Wydziałowy Dzień z Kołami Naukowymi.

Grudzień 2016

5-7 XII 2016 Konferencję „Wiek XIX i tegocześni poeci”. Sytuacja twórczości poetyckiej w latach 1864-1894. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM.

6-10 XII 2016 XXXVII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej In principio. Mit i prawda początku w kulturze polskiej i europejskiej. Organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Wydział Historyczny UAM, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Instytut Filologii Polskiej UAM.

9 XII 2016 Promocja książki dra Emiliana Prałata „Ród historii – historia rodu. Archiwum Koszewskie Chłapowskich”.

12 XII 2016 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr Marii Marcinkowskiej-Rosół za książkę habilitacyjną „Die Prinzipienlehre der Milesier. Kommentar zu den Textzeugnissen bei Aristoteles und seinen Kommentatoren” („Nauki o zasadach filozofów z Miletu. Komentarz do świadectw Arystotelesa i jego komentatorów”).

15 XII 2016 Spotkanie otwarte z Grażyną Jadwiszczak z Instytutu Camõesa i Instytutu Filologii Romańskiej UAM, tłumaczką biografii Amalii Rodrigues oraz fundamentalnej Historii fado Rui Vieira Nery. Organizatorzy: Pracownia Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM oraz specjalność animacja kultury.

Styczeń 2017

11 I 2017 Spotkanie z Dorotą Paciarelli, producentką filmową i konsultantką scenariuszów, współproducentką filmu „Pokot”. Organizatorzy: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.

31 I 2017 III edycja Konkursu o Indeks Filmoznawstwa UAM. Organizatorzy: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.

Luty 2017

17 II 2017 Powstanie profilu informującego o działaniach projakościowych na WFPiK (w ramach profilu FB Fredry 10). Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

20 II 2017 Otwarta debata „Polszczyzna ludzi myślących (wciąż jeszcze)” zorganizowana przez Prezydenta Miasta Poznania, Rektora UAM oraz Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN z udziałem m. in. Prof. Haliny Zgółkowej.

22 II 2017 Spotkanie otwarte z dr Adrianą Kovachevą, autorką książki „Ścieżkami tłumaczy. Poezja polska w Bułgarii w latach 1956-1989. Organizatorzy: Pracownia Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM.

28 II 2017 Spotkanie o nowym przekładzie "Procesu" Franza Kafki z Jakubem Ekierem (tłumaczem, redaktorem "Literatury na Świecie") i prof. Łukaszem Musiałem (monografistą Kafki, IFG UAM). Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM.

Marzec 2017

1 III 2017 Premiera MEMO – przestrzeni swobodnej komunikacji studentów WFPiK w ramach działań projakościowych. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM.

9 III 2017 Ogłoszenie wydziałowego konkursu na najlepszy projekt związany z dydaktyką.

13-18 III 2017 II edycja Tygodnia Języka Łacińskiego. Organizatorzy: Instytut Filologii Klasycznej UAM oraz Szkoła Językowa UAM.

14 III 2017 Panel dyskusyjny pt. „To, co pozostaje. Wspomnienia o Włodzimierzu Odojewskim”. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

20 III – 22 V 2017 Cykl warsztatów wzmacniających zdrowie psychiczne studentów WFPiK. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

23 III 2017 Wykład dr Stephanie West (Oksford) pt. „Odysseus' eclectic itinerary”. Organizatorzy: Instytut Filologii Klasycznej UAM.

23-24 III 2017 Konferencja naukowa „Dni Odysei” w ramach ogólnoeuropejskiego Festiwalu „Odyssée 24!”. Organizatorzy: Instytut Filologii Klasycznej UAM, Polskie Towarzystwo Filologiczne oraz Biblioteka Raczyńskich.

24 III 2017 Otwarcie wystawy „Artyści polscy na tropach Odysa”. Organizatorzy: Instytut Filologii Klasycznej UAM.

Kwiecień 2017

5 IV 2017 Prelekcja dr Jacka Nowakowskiego zatytułowana „Zdzisław Beksiński – medialny portret outsidera”. Organizatorzy: Koło Naukowe Polonistów IFP UAM.

5 IV 2017 Czytanie w Sali Teatralnej: Harry Potter. Organizatorzy: Rada Samorządu Studentów WFPiK.

12 IV 2017 Spotkanie z Katarzyną Skalską, tłumaczką, dyrektor i redaktor naczelną poznańskiego Wydawnictwa Zakamarki. Organizatorzy: Koło Sztuki dla Dzieci „Na Wysokiej Górze” oraz Naukowe Koło Przekładowe UAM „Przekładnia”.

25 IV 2017 Finał XI edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM.

26 IV 2017 XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

26 IV 2017 Drzwi Otwarte na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

26-28 IV 2017 II międzynarodowa konferencja naukowa „Krajobraz po transformacji”. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

Maj 2017

8-9 V 2017 Konferencja „Widzenie awangardy” z udziałem Ewy Kuryluk. Organizatorzy: Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP oraz Komisja Filologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

9 V 2017 Konferencja naukowa pt. „Hannah Arendt – myślicielka i wiek XX”. Organizatorzy: Pracownia Badań nad Tradycją Europejską oraz Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru Emet”.

10 V 2017 V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu KULTURA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ, pt. „Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich”. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej, Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego oraz Pracownia Leksykograficzna.

11-12 V 2017 VII Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa z okazji 80. Rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika. Organizatorzy: Koło Miłośników Historii Języka Polskiego UAM.

15 V 2017 III Konferencja Studencko-Doktorancka „Przede wszystkim uczeń”. Organizatorzy: Koło Żywych Metodyków „Metoteka”.

15-16 V 2017 Sesja naukowa „Kulturowe aspekty ewolucji języka. Seminarium dedykowane pamięci Profesora Władysława Kuraszkiewicza i Profesora Tadeusza Skuliny”. Organizatorzy: Zakład Lingwistyki Antropologicznej i Instytut Filologii Polskiej UAM oraz Komisja Językoznawcza i Wydział Filologiczno-Filozoficzny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

17-31 V 2017 IV edycja Plebiscytu Złoty Maius. Organizatorzy: Rada Samorządu Studentów WFPiK.

18-19 V 2017 Wykłady otwarte prof. Žarko Paicia. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Fundacja Malta.

19 V 2017 Wykład dr Agnieszki Ayşen Kaim, turkolożki, tłumaczki i pisarki, zatytułowany „Zanurzenie w różnych żywiołach translatorskich czyli tłumacz w amoku”. Organizatorzy: specjalność przekładowa IFP UAM.

20 V 2017 Noc Muzeów w Collegium Maius – akcja „Utrwalimy Wasze wspomnienia”.

20 V 2017 III edycja studenckiej akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci DobraNocka w Maius pod hasłem „Czary Mary w Maiu(s)”. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

24-25 V 2017 Spotkanie z zespołem Performer Persona Project, kierowanym przez prof. Claudię Santanę Bórqueza z Universidad de Playa Ancha w Valparaiso, zatytułowane FRONTIER ENCOUNTER 3. Organizatorzy: PRACOWNIA || ROSA.

25 V 2017 Spotkanie z dr Magdaleną Hasiuk poświęcone jej książce „Teatr Słońca. Od rewolucji na kozłach do odysei uchodźców”. Organizatorzy: Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM.

25-26 V 2017 Ogólnopolska konferencja naukowa „Pamięc zbiorowa w kinematografiach Europy Wschodniej”. Organizatorzy: Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców UAM.

29 V 2017 Promocja książki prof. Joanny Grądziel-Wójcik i prof. Piotra Łuszczykiewicza pt. „Bogusława Latawiec. Portret podwojony”. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.

31 V – 21 VI 2017 Wystawa „Słowiańskie wędrówki bociana białego”. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

Czerwiec 2017

1 VI 2017 II Dzień Jakości Kształcenia. Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

1 VI 2017 Rozstrzygnięcie wydziałowego konkursu na najlepszy projekt związany z dydaktyką. Zwycięski projekt: Aplikacja „WFPiK” stworzony przez Zespół Dydaktyczny RSS WFPiK.

1 VI 2017 Finał XLII Konkursu im. Stanisława Dobrzyckiego na najlepszy referat studencki i najlepszą pracę licencjacką. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM.

5 VI 2017 Otwarte seminarium dr hab. Jana Sowy pt. „Kapitalizm - technologia – emancypacja”. Organizatorzy: Zakład Antropologii Literatury.

6 VI 2017 Spotkanie z dr. Sebastianem Borowiczem o książce „Anty-Beatrycze. Studia nad kulturową historią obrazu pijanej i szalonej staruchy”.

6-7 VI 2017 Międzynarodowa konferencja naukową „Sztuczne raje: upojenia kulturą – upojenia w kulturze. Przypadek słowiański”. Organizatorzy: Komisja Slawistyczna PAN, Instytut Filologii Polskiej UAM oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

7 VI 2017 Kino Dziedzińcowe: noc z musicalem. Organizatorzy: Forum Kultury Audiowizualnej i Rada Samorządu Studentów WFPiK UAM.

9 IV 2017 Wykład prof. Edwarda Balcerzana pt. „Serie, konstelacje, turnieje, słowa-sobowtóry”. Organizatorzy: specjalność przekładowa IFP UAM.

13 VI 2017 Spotkanie z Andrzejem Jagodzińskim, tłumaczem, publicystą, dziennikarzem, filologiem czeskim i słowackim. Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

Autorami wykorzystanych zdjęć są:

Hubert Błaszczyk, Agnieszka Boeske, Ewa Borowicz, Monika Jaworska, Tadeusz Sławomir Lisiecki ("Na szagę. Poznań fotografowany"), Michał Marciniak, Agata Mrozkowiak, Dominika Sikora, Mikołaj Witasik.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.