#U.labGLD A journey to remember

Provincie Gelderland leert een nieuwe taal

Met de provincie Gelderland hebben we het afgelopen jaar de Massive Open Online Course (MOOC) over Theory U gevolgd (u.lab). Een bijzondere ervaring. Met elkaar hebben we nieuwe taal en technieken geleerd om complexe vraagstukken mee op te pakken. Maar Theory U is niet 'zomaar een verandermodel'. Het is een framework, een mindset, een manier van werken en dialoog waarbij de kwaliteit van aandacht de sleutel tot succes is. We hebben u.lab met ongeveer 30 collega's met heel veel enthousiasme gevolgd en één ding staat vast, dit was pas het begin :)!

De 17 principes van Theory U

Volgend hieronder de 17 principes van Theory U die de vruchtbare bodem vormen voor een multi-governance aanpak van grote en kleine vraagstukken. Echte aandacht en een volwaardig gesprek zijn hierin de basis.

#1 PRACTICE DON'T PREACH

Theory U biedt een kader en methodes om anders naar complexe vraagstukken te kijken. Om de gezamenlijke wijsheid van groepen mensen te benutten voor een oplossing. Op die manier is het mogelijk dat er wezenlijk andere antwoorden ontstaan. Het plaatje belicht de vijf fasen van het U-model: seeing, sensing, presencing, crystallizing en prototyping. Presencing verwijst naar het helemaal aanwezig zijn in het hier en nu, met alle zintuigen, inclusief de intuïtie. Bij presencing ontstaat er een verbinding met andere bronnen dan de gedownloade kennis en gedachten. Zo ontstaat een voedingsbodem voor diepgaande verandering in mensen en organisaties. “We don’t believe anyone has all the answers to the challenges we face. We believe we need to experiment to find them. That requires an iterative prototyping process.”

#2 BLACK BELT OBSERVER and LISTENER

#3 CONNECT to INTENTION, OPERATE as an INSTRUMENT

#4 WHEN REALITY OPENS (THE CRACK OPENS) BE FULLY PRESENT

#5 DO WHAT YOU LOVE, LOVE WHAT YOU DO

#6 DIALOGUE with UNIVERS

Hier weer tekst en eventueel foto's

#7 CREATE a LEVEL 4 HOLDING SPACE

Prepare to host

#8 BALANCE TALKING & DOING

#9 IDENTIFY the CRACK

#10 USE DIFFERENT LANGUAGE with DIFFERENT STAKEHOLDERS

#11 BE OPEN to BEING CHANGED FIRST

'Not all visions are equal. Some never get beyond the "motherhood and apple pie" stage - good ideas that unleash no energy for change. Others transform the world. "There is nothing more powerful than an idea whose time has come," said Victor Hugo one hundred and fifty years ago. Yet, the power Hugo refers to remains elusive, carefully guarded by a paradox: there's nothing more personal than a vision, yet the visions that ultimately prove transformative have nothing to do with us as individuals.

#12 CO-INITIATE through LOCAL LEADERSHIP from the HEART

#13 USE SENSING JOURNEYS to HELP SEE SYSTEM from the EDGES, and COLLECTIVE SENSING MECHANISMS to SEE SYSTEMS from the WHOLE

#14 HOLDING SPACES THAT SUPPORT the TEAM at the TOP... and EMERGING LEADERS

#15 PROTOTYPE by ACTING from the NOW

#16 CO-EVOLVE the SYSTEM by USING PROTOTYPES as SEEDS LINKING MICRO and MACRO...

#17 NEVER GIVE UP. YOU ARE NOT ALONE

CREDITS: Presencing Institute, Kelvy Bird, Nuala Burns, Judy de graaf, Kunstcollectie provincie Gelderland

By #UlabNL and #UlabGLD

Created By
Jonas Heffels
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.