Adobe Spark Mateja Fatur in Matej Mavri

NAJBOLJ POZNANO ORODJE OD ADOBE-A
ADOBE SPARK:

PLUSI +

 • Brezplačno.
 • Na brskalniku.
 • Video za lažje učenje.
 • V naprej pripravljene barvne teme.
 • Pričakovane posodobitve.
 • Pričakovani prevodi
 • Izdelava tudi na tablici in mobilnem telefonu z iOS
iOS

Minusi -

 • Samo v angleščini.
 • Pisave, ki ne podpirajo šumnikov.
 • Podpora samo za iOS, Android v izdelavi.
 • Reklama za Adobe Spark na vsakem izdelku (Pro verzija ...)
3 orodja

Uporaba v šoli

adobe spark page

adobe spark video

Credits:

Created with images by AlexanderStein - "paperclip clip office" • stevepb - "books student study"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.