Конкурс на здобуття стипендій на навчання та стажування в Університеті Аристотеля м. Салоніки (Греція)

Запрошуємо студентів 2, 3 і 5 курсів, що навчаються за напрямками «Філологія», «Філософія», «Іноземні мови», «Психологія», «Фізика», «Математика», «Комп’ютерні науки», «Міжнародні економічні відносини», «Економіка», «Право», «Медицина», «Історія» та аспірантів взяти участь у конкурсі на здобуття стипендій для проходження навчання в Університеті Аристотеля м. Салоніки (Греція) в осінньому семестрі 2017/2018 навчального року, у рамках європейської програми міжнародної мобільності Erasmus+.

Окрім того, в рамках програми викладацької мобільності Erasmus+ запрошуємо викладачів та наукових співробітників пройти стажування з метою обміну досвідом в Університеті Аристотеля м. Салоніки (Греція) терміном на 10 днів.

Визначення учасників відбудеться на засіданні Конкурсної комісії з відбору учасників освітнього процесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для участі в програмах академічної мобільності.

Перелік документів для отримання стипендії:

‒ копія паспорту;

‒ мотиваційний лист англійською мовою;

‒ договір на навчання;

‒ довідка з деканату про те, що кандидат є студентом, та її переклад англійською мовою;

‒ витяг із засідання Вченої ради факультету про рекомендацію до участі у програмі Erasmus+;

‒ витяг з оцінками або копія диплому бакалавру з додатком та його переклад англійською мовою;

‒ виписка з оцінками та її переклад англійською мовою;

‒ CV у форматі Europass;

‒ сертифікат щодо знання англійської мови;

Перелік документів для проходження стажування:

‒ копія закордонного паспорту;

‒ CV у форматі Europass;

‒ мотиваційний лист англійською мовою;

‒ витяг із засідання Вченої ради факультету про рекомендацію до участі у програмі Erasmus+;

‒ довідка з місця роботи та її переклад англійською мовою;

‒ сертифікати щодо знання англійської мови.

Оригінали документів необхідно подати до відділу міжнародних програм та академічної мобільності й надіслати скановані копії за адресою int.dep@karazin.ua, зазначивши у темі листа «прізвище_Салоніки».

Навчання проходитиме англійською мовою.

Подання заявок: до 27 січня 2017 року.

Контактна інформація

Відділ міжнародних програм та академічної мобільності

майдан Свободи, 6, кімната 400

Телефон: +380 (57) 705-09-54

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.