REMBRANDT maler

Rembrandt blev født som søn af en møller i Leiden. Som 14-årig blev han indskrevet som student på Universitetet i Leiden, men forlod studiet efter et halvt år for at forfølge en karriere som maler. I 1624 stod han i lære som kunstmaler hos Pieter Lastman i Amsterdam. Efter 6 måneder vendte han tilbage til Leiden, hvor han fandt sin helt egen stil. I 1632 flyttede han så til Amsterdam igen, hvor han arbejdede som portrætmaler. Han giftede sig med Saskia van Uylenburgh, hun var borgmesterdatter og kusine til en succesfuld kunsthandler. I perioden 1635-1641 fik parret fire børn, hvor kun det ene overlevede. Hun døde i 1642

Op gennem tiden har man ment, at Rembrandt malede over 600 malerier og udførte flere tusinde tegninger.

Den anden hustru, Hendrickje Stoffels, døde i 1663. Sønnen Titus fra det første ægteskab døde i 1668. Den 4. oktober 1669 døde Rembrandt i Amsterdam og blev begravet i Westerkerk. Den eneste tilbageværende slægtning var datteren Cornelia, som han havde fået med Hendrickje.

Rembrandt har blandt andet malet billedet "Nattevagten"

Credits:

Created with images by WikiImages - "rembrandt harmenszoon van rijn painter artists"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.