Getijdenenergie Wat is getijden energie?

Hoe werkt getijdenenergie?

Een Getijdenenergie centrale bestaat uit een afsluitbare dam. Tijdens vloed is de dam open en het water stroomt in het waterbekken achter de dam. Is de hoogste waterstand bereikt dan worden de sluisdeuren gesloten en het water blijft in het bekken achter. Is het waterverschil voor en achter de dam voldoende hoog dan worden de deuren geopend en het water stroomt langs de turbines terug naar zee. De turbines drijven de generatoren aan en elektriciteit wordt geleverd. De hoeveelheid opgewekte energie is een functie van de hoeveelheid water dat hard door de turbines raast en het hoogteverschil voor en achter de dam

De toekomst van getijdenenergie.

In Engeland willen ze de turbines gebruiken omdat ze van die getijdenturbines 20% van al hun stroom kunnen voorzien. Dus willen ze de oude Nederlandse centrales.

Voor en nadelen van getijdenenergie?

Voordelen van getijdenenergie. -Compact. Doordat de dichtheid (soortelijke massa) van water ongeveer 1000 maal groter is dan van lucht kan de winning van getijdenenergie veel compacter en met een lage rotorsnelheid (bij toepassing van een turbine) -Redelijk duurzaam. Omdat er altijd eb en vloed is is het heel er duurzaam
Nadelen van getijdenenergie.Combineren met scheepvaart In het geval van turbines in het stromende water in een inham (zoals de Westerschelde) dient rekening gehouden te worden met de scheepvaart. -Onderhoud Turbines geplaatst in stromend water vergen veel onderhoud. Dit is voornamelijk vanwege de vervuiling die optreed onderwater wat 2x per jaar schoonmaken vereist. -lelijk Het is zo'n grote lelijke dam

Hoe is getijdenenergie ontstaan?

Al in het midden van de twintigste eeuw bestonden er Bretagne molens op getijdenenergie. De oudste (1966) en grootste (24 turbines van elk 10 megawatt) elektriciteitscentrale van dit type bevind zich in de monding van rance bij saint-malo in Frankrijk: de waterkrachtcentrale van rance.

Hoe werkt eb en vloed?

Per dag is het 2 keer eb en 2 keer vloed. Bij vloed is het water hoog en dicht bij de duinen. Eb betekent dat het water laag staat en verder weg. Soms vallen hele gebieden droog als het eb is. Het strand is dus groter als het eb is en kleiner als het vloed is. Je zou niet verwachten als je op het strand staat, maar de maan heeft veel te maken met eb en vloed. De aarde, zon en maan werken namelijk als magneten op elkaar. De maan trekt het water op aarde naar zich toe. Daardoor ontstaat vloed. De aarde draait langzaam rond, waardoor de maan steeds een ander stuk water naar zich toetrekt. Als het water niet wordt aangetrokken door de maan wordt het eb.

Waar word gebruik gemaakt van getijdenenergie?

Waar word gebruik gemaakt van getijdenenergie? Zee├źn hebben onderinvloed van de zwaartekracht van de maan een constante eb en vloed regeling. Deze eb en vloed regeling kan gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Het hoogte verschil tussen hoog en laag water kan op sommige plaatsen ter wereld wel enkele meters zijn. Er zit ongeveer 12 uur tijdsverschil tussen eb en vloed.Men kan het opkomende water tijdens vloed door middel van een dam tegen houden. Als het vervolgens eb wordt, laat men het water via turbines terug de zee in stromen en op deze manier energie opwekken.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.