Loading

Teaching for life Masterclasses & Kerstmarkt

3 833 keer bedankt!

Teaching For Life heeft 3 833 euro voor Kom op tegen Kanker opgebracht. Bedankt aan alle aanwezigen en iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt.

BEDANKT en ... tot volgend jaar!?

Sfeerbeelden van de vorige edities

Met dank aan deze sponsors:

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.