Loading

Meandert(h)aal 8 januari 2021

2021.

Allereerst willen we iedereen het allerbeste toewensen voor 2021. Hopelijk wordt het een jaar met veel positieve ervaringen. Op school is de start, gezien de omstandigheden, goed verlopen. Helaas in lockdown, maar met behulp van de online lessen is er uitstekend contact met de leerlingen. De leerkrachten zijn druk met de voorbereidingen en het geven van de lessen. Door de ervaringen van de lessen onderling te delen, proberen we de kwaliteit steeds te verbeteren. Complimenten zijn er voor de leerlingen die iedere dag weer keurig op tijd inloggen voor de lessen. Er is wel eens een technisch probleempje, maar met veel creativiteit en geduld wordt er steeds weer een oplossing gevonden. Van u als ouder/verzorger wordt er op dit moment ook veel gevraagd. Je eigen werkzaamheden combineren met het controleren en begeleiden van je kinderen is een pittige klus. We merken dat uw begeleiding wel belangrijk is. Soms is het nodig om de kinderen persoonlijk te ondersteunen of even aan te spreken op het gedrag tijdens de online lessen. Na zo'n interventie pakken de leerlingen het werk weer geconcentreerd op en tonen ze een positieve houding tijdens de lessen. Met gevoel en verstand ( zie boven) komen we een heel eind.

Volgende week horen we of de lockdown wordt verlengd. We hopen van niet, maar de verwachtingen zijn anders. We wachten af en bereiden ons alvast voor op een verlenging van het geven van thuisonderwijs. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het thuisonderwijs, laat het ons weten!

Kind op maandag.

Thema: Hier moet ik zijn.

Lucas 2: 21-52

Als Jezus pas geboren is, nemen zijn ouders hem mee naar de tempel. Simeon en de oude Hanna herkennen het kind als de Messias die komen zou. Later, als Jezus twaalf jaar is, gaan ze nog een keer naar de tempel. Op de terugweg missen zijn ouders hem. Ze vinden hem terug in de tempel, het huis van zijn vader.

Thematekening.

Duurzaamheid.

De Meander is duurzaamheidsambassadeur van de gemeente Hellendoorn. Dat betekent dat we als school onze leerlingen milieubewust proberen op te voeden, recycle-acties organiseren en informatie van de gemeente delen met ouders. Jaarlijks ontvang de ouderraad als tegenprestatie voor deze activiteiten een behoorlijk bedrag dat weer ten goede komt aan onze leerlingen.

We vragen uw aandacht voor de actie 'Poen voor Groen' van de gemeente Hellendoorn. Poen voor Groen is de geldterugactie die inwoners stimuleert om kleine energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning. Deelnemers kopen materialen bij een lokale deelnemende winkel en krijgen vervolgens via de website van Poen voor Groen tot maximaal €50 terug. Via onderstaande knop wordt u verder geïnformeerd.

Korte agenda.

  • 22 januari - Studiedag ( de studiedag gaat wel door !) Mocht de lockdown worden verlengd, dan verzoeken wij u voor deze dag zelf de opvang van uw kinderen te organiseren. De leerlingen krijgen wel opdrachten, maar er zijn die dag geen online lessen. Als de lockdown niet wordt verlengd, zijn de leerlingen deze dag vrij.

Gefeliciteerd.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van geralt - "fireworks rocket new year's day" • Unknown - "Free illustration: January, Jan, Month, Year, New, Day ..." • geralt - "star abstract colorful"