BRUGGES EEN NEDERLANDS SCHOOLREIS

Gisteren zijn we naar Brugge gegaan voor een nederlands reis.

We namen een boottocht.

De boottocht was erg leuk! We hadden een aangename reis terwijl de gids ons over de stad vertelde.

LUNCH!

We aten lunch in pizza hut. Ik at een peperoni pizza, het was erg goed!

TAALCHALLENGE!

We hebben een foto genomen met een oudere persoon.

We spraken met burgers in andere talen.

We vroegen geïnterviewde mensen en vroeg hen vragen zoals, wat is uw naam? en waar kom je vandaan?

We hebben mensen genoten waar we het postkantoor zouden kunnen vinden.

We zingen nederlandse liedjes.

We hebben mensen gevraagd ons informatie te geven over de sites.

VRIJE TIJD!

Op vrije tijd gaan we naar de supermarkt om te kopen voor de busrit terug

We hadden een veilig terugreis naar België! :)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.