Loading

Verkeersbrief 2 november 2018

Beste ouders, verzorgers,

Mede namens de verkeersouders sturen we u deze verkeersnieuwbrief, met hierin de volgende onderwerpen:

  • Op sommmige momenten GEEN brigadiers
  • Waarom deze route?
  • Parkeren voor school
  • Instructiemoment GH Boschstraat

Op sommige momenten GEEN brigadier:

Ondanks herhaalde oproepen hebben we helaas moeten constateren dat het niet mogelijk is om alle oversteekplekken de hele week te voorzien van een brigadier. Met ingang van komende week zijn er op de volgende momenten en oversteekpunten daarom GEEN brigadiers:

Ninaberlaan:

Elke maandag om 15.15u

Ommerweg:

  • Maandag, oneven weken om 08.15u
  • Dinsdag, oneven weken om 15.15u
  • Elke woensdag om 12.30u
  • Elke vrijdag om 08.15u

Wat betekent dit concreet?

  • Op bovenstaande momenten zullen we geen kinderen naar de oversteekpunten sturen, omdat er op dat moment geen volwassen brigadier is.
  • De oversteek op die plekken gebeurt op die momenten op eigen risico.

Bovenstaande situatie is uiteraard niet gewenst, maar helaas ontkomen we er niet aan... Tenzij er nog ouders zijn die op één van bovenstaande momenten het brigadieren voor hun rekening kunnen nemen. Dat hoeft niet elke week, dat mag ook eens in de twee weken.

Mochten deze plekken ook na het lezen van deze nieuwsbrief onbezet blijven, dan nemen we op korte termijn het besluit om de oversteek aan de OMMERWEG op te heffen en alleen nog op de GH Boschstraat en de Ninaberlaan het brigadieren verzorgen. Hierover zullen we u dan ook informeren.

Waarom deze route door het dorp?

We zien dat ’s ochtends veel ouders met kinderen vanuit de richting van de Blenke de route dwars door het dorp, langs de Albert Heijn en de Woertheweg maken. Dit is uiteraard prima, vooral omdat we zien dat veel ouders en kinderen met de fiets komen! Dit zou echter ook betekenen dat we dan op nog een punt extra moeten gaan brigadieren, namelijk ergens in het centrum bij de Albert Heijn. Dit is echter een dusdanig onoverzichtelijk punt waar brigadieren ontzettend lastig is. Ook de gemeente en de politie adviseert ons deze plek niet.

Om toch een veilige route te maken vanuit de Blenke-wijk naar de De Es hebben we daarom, in samenspraak met verkeersdeskundigen van de gemeente en de politie, gekozen voor de route Ninaberlaan – Geerhard Boschstraat.Op elke grote oversteek staat op die manier een brigadier. Mochten kinderen alleen naar school gaan dat is dit de route die wij adviseren en die het meest veilig is.

Spreekt u met uw kind een andere route af, dan is dit aan u. Wij adviseren als school bovenstaande route en verzorgen op die plekken de oversteek.

Parkeren voor school

Tijdens schooltijden geldt er in de A.F. Lanckerstraat een parkeerverbod. We zien dat deze door (bijna) alle ouders keurig opgevolgd wordt, maar dat soms de opa, oma of andere oppas hier niet van op de hoogte is en dan de auto tegenover parkeert. Mocht uw kind gebracht of gehaald worden door iemand anders, wilt u hem / haar dan op de hoogte stellen van bovenstaand parkeerverbod?

Extra instructiemoment Geerhard Boschstraat:

We constateren dat er nog op verschillende manieren invulling wordt gegeven aan het brigadieren op de GH Boschstraat. Zo is het niet altijd duidelijk waar de ouder en waar het kind moet staan tijdens het brigadieren. Ook worden er soms diverse signalen gegeven. Om hier één lijn in te trekken willen we graag een extra instructiemoment inplannen voor dit oversteekpunt.

Staat u als brigadier ingepland op de GH Boschstraat dan bent u op maandag 12 november (08.30u) OF op donderdag 15 november (08.30u ) van harte uitgenodigd. We vertrekken dan vanaf school naar het kruispunt voor de instructie. We gaan er van uit dat we met 30 minuten dan wel klaar zijn. Mocht u niet kunnen, wilt u dit dan bij één van de verkeersouders melden?

Met vriendelijke groet, mede namens de verkeersouders Martine van den Berg en Sandra Huzen,

Robbert Flim

Credits:

Created with images by athree23 - "road mark traffic"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.