Loading

Elevportalen 4A

Veckoplanering (vecka 40)

Denna vecka har klassen firat sina första skolveckor med lite gott och mys under måndag eftermiddag. På fredag kommer vi dessutom att gå och låna böcker på biblioteket. De elever som har egna lånekort får naturligtvis ta med dem och det går även att få en ansökan om lånekort på stadsbiblioteket av mig. Har ditt barn en underskift hemifrån innan denna fredag så går det jättebra att låta ditt barn gå hem direkt från biblioteket efter att vi slutat på fredag. Planeringen för engelskan för denna vecka kommer först imorgon då Selma är tillbaka.

Svenska

 • Fredag - bibliotekeksbesök.
 • Träna argumentationsteknik löpande under veckan.
 • Fredag - svåra orden enligt nedan:
 1. äckligt (något som är äckligt/obehagligt)
 2. ägg (något man kan äta från en fågel)
 3. ända (jag åkte ända till Kina)
 4. ärr (jag skadade mig och fick ett ärr på huden)
 5. äntligen (äntligen började vi att äta)
 6. sjutton (sjutton gubbar sprang mot affären)
 7. sjösjuk (båten gungade så mycket av vågorna så Joanna blev sjösjuk)
 8. grattis (grattis på födelsedagen)
 9. nyckel (jag tappade nyckeln)
 10. nötter (nötter är gott att äta)
 11. gratis (pennan fick jag helt gratis)
 12. skatt (djupt nere i sanden låg en hemlig skatt med pengar och guld)

Matematik

 • Räkna klart kapitel 1 (rött eller blått spår) + stencilen.
 • Onsdag - träna att mäta (millimeter, centimeter, decimeter och meter).
 • Fredag - kapitel 1 om tal - test.

SO

Eleverna får tillbaka sina test om vikingatiden denna vecka.

NO

 • Onsdag - Eleverna ska vara klara med sin infotext om plastpåsar till onsdag. På tisdag får man ta hem infotexten och visa upp den för förälder/granne/släkting eller syskon. Kolla gärna hemma om ni förstår budskapet med infotexten - syftet är att få landskronaborna att sluta använda plastpåsar i så stor utsträckning som möjligt.

Veckoplanering (vecka 39)

Vecka 39 är skolan förkortad till fyra skoldagar på grund av att måndagen är en studiedag. Annars jobbar eleverna som vanligt med engelska, historia (vikingatid), matematik (taluppfattning) samt svenska (välskrivning, läslust och återberättande texter). I historia har eleverna prov på torsdag och vi önskar dem lycka till. I arbetslaget bestämdes även att vi ska ha en gemensam temadag i matematik i november månad, vilket kan glädja och stärka många elevers intresse. Vi har även fått in en del iPads som kommer börja gälla i vår undervisning så småningom, vilket känns skönt. Nästa fredag (efter lunch) går vi gemensamt ner till stadsbiblioteket och lånar böcker. Eleverna får då låna böcker på sina egna lånekort och får därefter stanna kvar en stund och börja läsa sin bok i klassrummet då vi kommer tillbaka med fruktfika.

Engelska

 • ONSDAG: glosor.

SO - Historia

 • TORSDAG: lättare prov/förhör om vikingatiden.

Svenska

 • FREDAG: Svåra ord.

Matematik

 • FREDAG Avsluta rött eller blått spår, kap 1.

Övrigt

 • FREDAG: klassråd.

VECKOPLANERING (vecka 38)

Gäller 18-23 september

Eleverna har i fredags (vecka 37) gjort prov i biologi om mycologi, trädbotanik och bär och djurliv i den svenska skogen. Alla elever har fått tillbaka sina resultat av NO-provet ang. området Skogen. Denna vecka jobbar vi med ett nytt NO-område och i SO jobbar vi vidare med vikingatiden. I matematik upptäcker vi utmanande uppgifter i tal och taluppfattning. Nedan finns planeringen för resten av veckans uppgifter som skall vara klara eller göras som läxuppgift. OBSERVERA ATT ELEVERNA ÄR LEDIGA PÅ MÅNDAG NÄSTA VECKA PÅ GRUND AV STUDIEDAG!

ENGELSKA

TORSDAG: Glosor i engelska.

 1. Bike = cykel
 2. Clock = klocka
 3. Computer = dator
 4. Parkingmeter = parkeringsautomat
 5. Zero = noll
 6. Afraid = rädd
 7. Take him away = ta bort honom
 8. Go away = gå iväg
 9. Bell = ringklocka
 10. Key board = tangentbord
 11. Norway = Norge
 12. What = vad
 13. Who = vem
 14. Where = var
 15. Why = varför

MATEMATIK

 • FREDAG: Multiplikation, 1-5.
 • FREDAG: 3 sidor rött spår eller 3 sidor blått spår.

KEMI (NO)

ONSDAG: Argumenterande text klar om plast.

SVENSKA

 1. sommar
 2. kunde
 3. ända till
 4. gick
 5. barrträd
 6. multiplikation
 7. fjärdedel
 8. också
 9. substantiv
 10. skolbänk

KUNNA ORDEN TILL TISDAG!

Idrott

MÅNDAG: Idrottskläder krävs.

VECKOPLANERING (vecka 36)

Svenska

Vi jobbar bland annat med Återberättande texter i svenska just nu. I arbetsboken har vi gått genom (gemensamt) sidan 10 + 11 och jobbar vidare med hur man skriver en bra inledning och hur en inledning är uppbyggd. En inledning besvarar ofta frågorna: vem, varför, när, vad och var.

 • FREDAG: Svåra ord, fredag (12 st).
 • FREDAG: Återberättande texter (STEG 1). Kunna sätta ut begreppen inledning, rubrik, händelsestycken och avslutning, fredag.
 1. hoppade
 2. åkte
 3. julklappar
 4. hjärna (i huvudet)
 5. jättegärna (jag vill jättegärna åka till Stockholm)
 6. fyrtio
 7. femtio
 8. sjuttio
 9. genre
 10. rektangel
 11. cirkel
 12. vinkel

Engelska

 • På grund av att Selma tagit över engelskan kommer eleverna att få glosor från och med nästa vecka.

NO

 • NÄSTA FREDAG: Prov, skogen, kap 1 i NO boken. Gå in på denna sida för att öva om du glömt din bok.
 • FREDAG: Lämna in korsordet. Har du blivit av med ditt korsord kan du även hitta det digitalt här.

Matematik

 • NÄSTA VECKA, test, fredag. (Diagnos 1).
 • FREDAG: Multiplikationstest (ca 25 min).

Övrigt

 • MÅNDAG: Fotografering denna vecka på tisdag (10.00).
 • MÅNDAG: Ta med något som kan ruttna i en knuten genomskinlig plastpåse (alla har fått en sådan påse av läraren).
Created By
David Lancelot Sjövall
Appreciate

Credits:

Created with images by AlexanderStein - "paper crepe crepe paper" • www.online-photo-gallery.com - "electric lines" • Mojpe - "teaching child world" • jumpyjodes - "beavers!" • Victor Semionov - "1/365" • jimmiehomeschoolmom - "Chemistry pouring"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.