Redissenya la teva interface Noemí amorin, gemma reverter, cèlia pujol i iona fexas

INTRODUCCIÓ I REPTE

El nostre equip ha volgut redissenyar l'aplicació WhatsApp, no des del sentit més ampli, sinó en l'àmbit de la creació de grups.

Des de bon principi teníem molt clar que els grups de WhatsApp són els que comporten més problemàtiques de cara a l'ús de l'aplicació.

Vam realitzar un estudi en l'àmbit exhaustiu sobre el funcionament de la interfase a través dels grups. Quines eren les seves mancances, els seus avantatges, les oportunitats i les seves problemàtiques. A partir d'aquí vam elaborar un llistat de tots aquells aspectes que era necessari potenciar o reforçar i també d'aquells que era necessari incorporar.

L’ús de l’aplicació alhora de generar grups i fer’ne un us, i algunes de les propostes que en fem esmena:

En primer lloc tens la capacitat de crear un grup, a través d'afegir-hi contactes. Aquesta activitat no es fa pesada, sempre que els tinguis tots guardats dins la teva llista de contactes. (En aquí vam veure el nostre primer problema).

En segon lloc, tens la capacitat d'afegir més membres un cop creat el grup, el problema és que ho has d'anar fent d'un en un. (Aquí ens trobem amb el segon problema)

En tercer lloc ens trobem amb conversacions infinites on és impossible trobar els missatges realment importants. (Aquí ve la tercera proposta, incorporar un apartat de missatges destacats on i puguin estar vinculats tots els membres del grup).

En quart lloc, ens topem amb dos passos innecessaris per sortir del grup, quan es podria fer amb un de sol. (Aquí la quarta proposta).

La cinquena, si els contactes no els tens guardats, no pot veure la foto que té la persona en qüestió, a menys que no duguis a terme un seguit de fases certament incòmodes. En aquest cas, proposem que la imatge la puguis examinar, tan sols premin-t'hi a sobre.

En sisè lloc, si vols silenciar un grup l'opció més permanent que tens és la de silenciar-lo per uns anys, nosaltres proposem l'opció de silenciar-lo per sempre. Dins d'aquesta opció també llencem la proposta de silenciar de manera individual algú determinat d'un grup.

Tanmateix, aquestes són les nostres propostes, ara caldrà veure's si els usuaris pensen el mateix.

INVESTIGACIÓ, METODOLOGIA, ESTUDIS DE CAMP I CONCLUSIONS

Un cop plantejades totes les preguntes i analitzades totes aquelles debilitats, ha calgut escollir una metodologia per poder testejar, les nostres hipòtesis en l'àmbit d'usuari. A través d'entrevistes vam elaborar un guió, on posar en situació als entrevistats i els incitava a dur a terme tot un seguit d'accions.

Aquestes accions ferien èmfasi en la nostra anàlisi ja establert amb anterioritat. Després de les accions, demanàvem fit back als entrevistats amb l'objectiu de contrastar la seva experiència amb els problemes que havíem detectat nosaltres..

METODOLOGIA DE TREBALL A TRAVÉS D’ENTREVISTES.

Amb l'equip vam dissenyar una entrevista que veureu a continuació. L'entrevista posa en situació als usuaris i els incita a realitzar les tasques esmentades, al mateix temps que les obliga a compartir en veu alta tots els passaments que van experimentant en el moment en què realitzen les accions.

GUIÓ:

Bona tarda, gràcies per sobmetre-ho a aquesta entreviste.

Tot següit prosseguirem a fer-vos un seguit de preguntes envers l’aplicació “WhatsApp”. Paral·lelament tambés un demanarem que dugeu a terme un seguit d’accions.

Volem que ens comentis tot allò que et passi pel cap, ja sigui positiu o negatiu. Com si pensessis amb veu alta.

Comencem;

1.1 Preguntes relacionades amb els grups de whatsApp:

* Quants grups de WhatsApp tens?

* Ets actiu en aquestes?

Comencen les accions:

SITUACIÓ_1 Crearas un grup hipotètic per a la teva festa d’aniversari.

1r pas: Agafa el teu mòbil i crea un grup amba aquestes dues persones.

CLARA: 639485437 ROL: Ho organitza tot.

PEP: 673505563 ROL: El que no contesta mai de res.

2n pas: ara afegeix aquest dos nou membres, per què al final si que vindran a la teva festa d’aniversari.

MONTSE: 635968790 ROL: No para de parlar i enviar fotos.

JOAN: 620343492 ROL: Parla però no de coses series.

SITUACIÓ_2 Ja tens a tothom al grup, la Montse no para d’enviar fotos i missatges, al Joan tot li va bé, de tant en tant pregunta quelcom interessant o important a tenir en compte i el Pep no contesta.

Tu que fas davant aquesta situació? Quines noves propostes aportaries per a resoldre aquestes situacions?

De tots els tipus de persones en un grup, tu amb quin rol t’identifiques?

Si ara et diguéssim que whatsApp a tret una nova actualització on pot regular a través d’etiquetes els rols de cada persona segons et convingui i restringir o no la seva activitat de manera personal.

AMB PARELLES

Quin rol creus que té la teva parella?

Al cap de l’estona que ja esteu parlant pel grup, el Pep encara no s’havia connectat i demana un resum del que heu dit. Tu que li respons?

1.2 Preguntes relacionades amb els grups de whatsApp:

* Que t’agrada dels grups de WhatsApp?

* Que no t’agrada dels grups de WhatsApp?

* Que canviaries dels grups de WhatsApp?

Jouney map

PROPOSTA DE VALOR, IDEA I CONCEPTE

Des del nostre punt de vista proposàvem que WhatsApp havia creat una idea molt bona com són els grups de WhatsApp, però que a la praxi hi havia alguns punts d'inflexió que fèiem que la seva usabilitat no fos optima per als consumidors de l'aplicació. En aquest punt ens vam plantejar quines eren les possibilitats i les idees que podíem oferir per redissenyar l'aplicació.

Vam considerar set punts claus per a millorar:

1. Incorporar la possibilitat d'afegir un membre o més d'un, a qualsevol grup sense la necessitat de tenir aquella persona guardada a la teva llista de contactes.

2. Poder afegir a més d’un membre alhora un cop creat ja el grup.

3. Intentar optimitza la funcionalitat comunicativa dels grups a través d'un apartat comú on, s'hi puguin destacar els missatges més importants. (objectiu; evitar que la gent ometi els missatges importants i no haver de fer resums dels punts més importants de la conversació).

4. Ometre passos a l’hora d’eliminar un grup.

5. Introduir l’opció de silenciar per sempre un grup.

6. Poder veure les imatges dels integrants del grup sense la necessitat de tenir-los guardats.

Totes aquestes noves incorporacions creiem que són optimes i satisfan a les necessitats de l'usuari. A vegades els petits canvis són la gran diferència. Nosaltres mateixos creiem en la bona usabilitat de whatsapp, i també creiem que petites incorporacions subtils en l'aplicació, generar menys frustració a l'usuari, alhora que els sorprens amb satisfacció.

PROTOTIP FUNCIONAL

PEÇA COMUNICATIVA

Pel que fa a la peça comunicativa, després de buscar diferents estils de referents, ens vam decantar per crear una que tingués un toc "salseante", picant, humorística i a partir de metàfores. No voliem ensenyar l'app o l'actualització perquè tothom ja coneix WhatsApp.

Per tant al final ens vam decidir per 4 escenes, entrellaçades entre si, en les quals els diferents personatges van desenvolupant accions com lligar o practicar sexe però amb actes que representen les noves actualitzacions.

Cada escena està rodada en un sol pla fix com un dels referents, el de Apple vs Windows. I després de cada escena, posàvem una frase que explicava l'acció que representava en l'app.

També vam decidir tenir una cromàtica que va des de diferents verds fins a blancs purs. I sense molta decoració, que fos un espai diàfan. I pel que fa al so, vam afegir algun so representatiu de les notificacions de WhatsApp per acabar de posar a l'espectador en context.

AUTOAVALUACIÓ I PUNT DE PARTIDA

Creiem que l'ambient de treball ha sigut favorable, hi ha hagut organització i ben entèsa, tothom ha complert amb les tasques encomanades. No obstant això, creiem que la setmana santa ens ha jugat una mala passada, ja que no hem pogut portar la feina tant avançada com haguéssim volgut. Malgrat els contratemps, creiem en el nostre resultat i la nostra dinàmica de treball.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.