Loading

Helse- og oppvekstfag Ås videregående skole

For deg som liker å jobbe med mennesker som trenger hjelp, pleie og oppmuntring i hverdagen.

Vg1 Helse - og oppvekstfag

HO er en vei å gå for deg som vil jobbe med mennesker. Utdanningsprogrammet gir grunnleggende kunnskaper i blant annet kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse.

Det første året på Helse- og oppvekstfag er felles for alle elever. I løpet av dette året får dere bli kjent med yrker dere kan velge videre. En dag i uka har dere faget

Yrkesfaglig fordypning. På disse dagene er dere utplassert i arbeidslivet for å bli bedre kjent med aktuelle yrker. Dere er også inne på kjøkkenet for å lage mat og lære om riktig kosthold til ulike grupper.

Utdanning innen helse- og oppvekstfag gir deg mulighet til å bli:

 • Helsefagarbeider
 • Helsesekretær
 • Apotektekniker
 • Tannhelsesekretær
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Fotterapeut
 • Ambulansepersonell
 • Hudpleier

Etter Vg1 på Ås har vi tilbudene Vg2 Helsefagarbeider, Vg2 Helseservice og Vg3 Apotektekniker

Sjekk ut hvordan årets Vg1-elever opplever skolehverdagen på utdanningsløpet Helse- og oppvekstfag:

Helsearbeiderfag (Vg2)

Skal du utdanne deg til helsefagarbeider, går du først to år på skole og deretter to år i lære i en bedrift. På Vg2 Helsefagarbeider lærer du blant annet helsefremmende arbeid, som sykdomslære, sykepleie, kosthold og førstehjelp. Yrkesutøvelse som etikk, planlegging og dokumentasjon, lover og forskrifter.

Steder du kan jobbe som helsefagarbeider:

 • På sykehus
 • På sykehjem
 • Hjemme hos mennesker som trenger hjelp
 • I psykiatrien
 • I rusomsorgen
 • I opptrenings- og rehabiliteringssentre
 • I skolen, med barn som trenger ekstra hjelp

Helseservice (Vg2)

Helseservice er grunnlaget for arbeid og utdanning innen helseserviceyrkene. Du må gå Helseservice Vg2 for å fortsette på Vg3-nivå med apotekteknikk, helsesekretær og tannhelsesekretær.

Apotekteknikk (Vg3)

Som apotektekniker jobber du med profesjonell kundebehandling. Du veileder riktig og trygg bruk av legemidler, deltar i laboratorie arbeid, logistikk, IKT og markedsføring og gjør resepturarbeid.

Du går alle tre årene på skole. Som apotektekniker kan du jobbe i alle typer apotek, i industrien, på laboratorier eller med markedsføring og salg. Det er gode lønns- og arbeidsbetingelser og du har muligheter for videreutdanning til farmasøyt.

Ønsker du mer informasjon om dette yrkesfaglige utdanningsløpet?

Ta kontakt med avdelingsleder for Helse- og oppvekstfag:

Gunlaug Skjortnes gunlaugs@viken.no/64975727

Vil du vite mer om de andre utdanningsløpene vi kan tilby på Ås videregående skole? Klikk deg inn:

Yrkesfaglige løp:
Studieforberedende løp:

Credits:

Laget med bilder av jarmoluk - "dentist dental care dental check up" • stevepb - "headache pain pills"