Loading

Knjiga o fotografu Rottmayerju Album avstrijske vojne flote

Thomas Zimmel je pripravljal knjigo o delu fotografa Johanna B. Rottmayerja. Na spletu, na strani Stareslike je našel fotografijo, ki jo je v 70 letih 19. stoletja fotograf posnel na Rakeku . Fotografija mu je bila zanimiva, ker kaže, da je Rottmayer upodabljal raznolike motive.

Fotografijo smo mu posredovali z željo, da v knjigi objavi stran Stareslike kot vir fotografije. To je upošteval in v njigih na straneh 11 in 14 objavil te podatke.

Poslal nam je en izvod knjige, ki sem jo deloma poskeniral, da lahko vsi sodelavci Stareslike pogledamo, pri kakšnem projektu smo sodelovali s sicer skromnim prispevkom. Knjiga pa je na vpogled pri Ivanki.

Zadnja platnica
Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.