Loading

Nieuwsbrief 7 juni 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Wat vliegt een jaar voorbij. Veel anders kan ik het niet stellen. Als ik in de kalender kijk dan zie ik dat het over 5 weken al zomervakantie is. Zoals elk jaar is dit ook weer een boordevolle periode waarin veel zaken op de planning staan: Het afscheid van groep 8, de avondvierdaagse, het kennismaken met de nieuwe groepen, het afronden van het schooljaar en uiteraard het Weidefeest (ook al is dit geen schoolactiviteit).

Komende week gaan we met het schoolteam alle zaken voor deze laatste periode doorspreken en maken we de plannen voor het nieuwe schooljaar. Onze leerlingen hebben komende week vrij, zodat wij hier in alle rust over kunnen vergaderen.

In deze nieuwsbrief leest u de volgende onderwerpen:

Over 5 weken is het namelijk al zomervakantie en onze leerlingen h waarvan voor onze leerlingen de komende week vakantie,

  • Viswedstrijd
  • Avondvierdaagse
  • Vertrouwenspersoon

Nu eerst (alweer) een lang Pinksterweekend.

Een hele fijne vakantie toegewenst, waar deze ook doorgebracht wordt!

Namens het team van de Jan Barbier,

Roel Roelofs

Viswedstrijd

De jaarlijkse viswedstrijd voor de leerlingen van groep 4 t/m groep 8 is dinsdag 2 juli aanstaande. De wedstrijd begint om 18.30 uur aan het water op het erf van de familie Gerrits in Egede. Voor alle leerlingen liggen er hengels klaar, dus niemand hoeft iets mee te nemen. We gaan er een prachtige activiteit van maken en we rekenen erop dat er ook veel ouders mee komen om te kijken wat er gevangen wordt.

Avondvierdaagse

De Avondvierdaagse is van 18 t/m 21 juni en de laatste avond willen we iedereen, dus ook ouders, vragen om zich te verkleden in het thema Hawaï. De ouderraad zal ervoor zorgen dat het weer een fantastische happening gaat worden voor alle leerlingen.

Vertrouwenspersoon

Elke school moet vanuit wet- en regelgeving een vertrouwenspersoon hebben waar u als ouders met vragen en/of klachten op dit gebied terecht kunt. Erna Calkhoven is de vertrouwenspersoon voor de Jan Barbier, maar zij is zoals bekend al geruime tijd afwezig. Ineke Akihari zal gedurende haar afwezigheid de rol van vertrouwenspersoon overnemen.

Foto-terugblik:

Een korte terugblik op de afgelopen periode in foto's

Credits:

Created with an image by Holger Link - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.