Loading

Plast och miljöpåverkan Ett projekt i miljöpåverkan på lokal nivå

Plast - vad är det?

När man skall baka bullar eller bröd behöver vi vetemjöl som huvudingrediens. När vi tillverkar plast behöver vi istället råolja som huvudingrediens.

Olja består mestadels av kol. Kolet och oljan är inte bra för vår miljö och för vår planet Jorden.

Varje år tillverkas ungefär 600 miljoner ton plast runt om i världen!

Vad kan vi göra i Sverige, i ditt landskap där du bor eller i den by/stad där du bor för att kunna påverka och förändra miljön för dina framtida barn och för att de skall få det bättre?

Många brukar tala om Sverige som ett framgångsrikt land och som brukar vara duktigt på IT, teknik och forskning och ligga långt fram i utvecklingen med mycket. Däremot är det inte så då det gäller miljö och plasttänk - i synnerhet inte när det kommer till plastpåsarnas användning. I en tidning som heter Sydsvenskan nere i Skåne har man skrivit och berättat om vad olika länder redan gjort åt 'platsproblemet'. Här är ett utdrag från tidningen Sydsvenskan från 2017-07-19:

Afrika

I många afrikanska länder är tunna plastpåsar ett stort hälsoproblem. Påsarna finns överallt. I storstädernas slumområden samlas de på marken och lockar till sig malariamyggor som gärna lägger sina ägg i påsarna. I länder som Burundi, Uganda, Kenya, Rwanda och Tanzania är alla tunna plastpåsar totalförbjudna sedan 2008.

Storbritannien

Under hösten 2015 började den brittiska dagligvarukedjan Tesco att ta betalt för sina bärkassar (cirka 60 öre per styck). På någon månad minskade antalet påsar med nästan 80 procent. Tesco skänker intäkterna från påsarna till välgörande ändamål.
Den brittiska varuhuskedjan Marks & Spencer började redan 2008 att ta betalt för de plastpåsar som används för livsmedel. Det har inneburit en 75% minskning i antalet påsar och har inbringat mer än 10 miljoner pund som sedan skänkts till välgörenhet.

Republiken Togo

Det västafrikanska landet Togo, med knappt 8 miljoner invånare, förbjöd redan 2011 såväl import som försäljning av plastpåsar. Så här uttryckte sig Togos handelsminister Mohamed Saad Sama:
"Dessa påsar har blivit katastrofala för miljön ... Allmänheten måste veta att en plastpåse inte är biologiskt nedbrytbar och att den behöver minst 400 år att försvinna.”.

USA

Efter påtryckningar från miljöorganisationer blev San Francisco 2007 den första storstaden i USA som införde förbud för plastpåsar i livsmedelsbutiker. Butikerna får bara erbjuda påsar av papper, tyg som kan återanvändas eller plast som lätt kan brytas ner.

Italien

Italien var först i Europa med att införa totalförbud mot plastpåsar. Redan den 1 januari 2011 blev det helstopp för engångspåsar av polytenplast i butikerna. Innan förbudet var italienarna storkonsumenter och använde i genomsnitt 300 per person och år (motsvarande siffra i Sverige är 190).

EU

2015 införde EU ett direktiv med syftet att kraftigt minska antalet plastpåsar inom unionen. Olika länder har hittat olika lösningar och i Sverige landade beslutet i en informationsplikt. Denna innebär att alla handlare från och med den 1 juni 2017 bland annat måste informera sina kunder om de miljömässiga nackdelarna med plastpåsar.

I vår klass vill vi...

 • Släng plast i soptunnor.
 • Plastpåsar ska minst kosta 10 kr så att få köper dem.
 • Återanvända sin plastpåse. Ta till exempel med en gammal plastpåse när du ska handla.
 • Använd inte polyetenplast - de är engångspåsar!
 • Förbjud plast - gärna i hela världen - för vi förstör våra kroppar och vår natur och djur.
 • Sälj tygpåsar mycket billigare än plastpåsar.
 • Vi får dåligt samvete att prata om plastanvändningen.
 • Sälj köpvagnar/dramat.
 • Använd en stor plastpåse istället för massa små.
 • Återanvända leksaker av plast.
 • Sverige ska sluta importera plastpåsar!
 • Börja prata och informera om problemet på TV, radio och nyheter!
Created By
David Lancelot Sjövall
Appreciate

Credits:

Created with images by 1681551 - "rocks pebbles sea"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.