Loading

Overtuigend, menselijk en verbindend Curriculum vitae van Dick de Zwart

Hallo, leuk dat je mij beter wilt leren kennen. Hieronder schets ik een beeld van mijzelf. Een gedetailleerde CV lees je in de infographic. En wil je weten op welke manier ik waarde kan toevoegen aan jouw organisatie? Dan maak ik graag een afspraak met je.

Sommige mensen lezen het liefst over iemand, anderen kijken liever wat filmpjes. Tot welke categorie behoor jij? Voor de volledigheid heb ik een aantal video's toegevoegd. Happy watching!

Wil je contact met mij opnemen? Dat kan. Telefonisch via 06-42655875 of per mail naar dickdezwart@gmail.com. Of check mijn socials op LinkedIn of Facebook. Ik spreek je graag.

Created By
Dick de Zwart
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.