Overtuigend, menselijk en verbindend Curriculum vitae van Dick de Zwart

Hallo, leuk dat je mijn CV leest. Hieronder schets ik een beeld van mijzelf. En wil je weten wat ik kan betekenen voor jouw organisatie? Dan maak ik graag een afspraak met je.

Sommige mensen lezen het liefst over iemand, anderen kijken liever wat filmpjes. Tot welke categorie behoor jij? Voor de zekerheid heb ik een aantal video's toegevoegd. Happy watching!

Wil je contact met mij opnemen? Dat kan. Telefonisch via 06-42655875 of per mail naar dickdezwart@gmail.com. Of check mijn socials op LinkedIn of Facebook. Ik spreek je graag.

Created By
Dick de Zwart
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.