Loading

Matematik Årskurs 4

BRÅK

Vad är bråk?

Elever i åk 4 har förklarat med hjälp av text och bild vad bråk är.

Av: Adrian Welin
Av: Sebastian

Hur många gillar inte fotboll?

Den goda frukten är delad på hälften. Hälften kan man skriva som 1/2 eller EN ANDREDEL..

I årskurs 4 ska vi arbeta med bråk. Bråk betyder att man delar något i lika bitar. BRÅK Området bråk handlar om att du skall förstå användningen av bråk, bråktal och hur de används i vardagen på olika sätt. När du arbetat klart med bråk så kan du:

 • avläsa bilder av bråk.
 • veta hur många delar det går på en hel.
 • storleksordna bråk.
 • läsa och skriva bråk.

En introduktion till bråk

Begreppsord

Vanliga begreppsord som du ska träna på i detta kapitel är:

 • hel
 • halv
 • tredjedel
 • fjärdedel
 • femtedel
 • sjättedel
 • åttondel
 • tiondel
 • störst bråk
 • minst bråk

Öva själv

I matematikboken, s 94 och 95 imorgon.

Från blandad form till decimalform...

100 centimeter är 1 meter och då är 200 centimeter 2 meter. Men om man har 179 cm då? Hur många meter är det? Följ bilderna nedan för att klura ut det!

Svar: 1 m
Svar: 0,1 m ELLER 0,10 m
Svar: 0,01 m
Svar: 10,7 m eller 10,70 m
Svar: 10,07 m

En hel kan aldrig vara mer än 1 hel…

En hel är alltid 1 eller 1,0. Det kan varken vara MER eller MINDRE. Om man har 1,1 har vi en hel och liiiite, lite till. Om vi har 0,9 har vi istället mindre än en hel.

SVAR: ungefär hälften av rektangeln är fylld med vatten. Det vill säga 0,5.
0 står för början av rektangeln och 1 för slutet av rektangeln.
0,5 står för hälften eller mitten av rektangeln.
Varför har vi delat rektangeln? Tips: räkna delarna/strecken…
Vad hände nu? Vad gör alla decimaltal runt rektangeln?…

Räkna antal…

Hur räknar vi grupper med saker snabbt? Kan vi ha nytta av multiplikation då?

Svar: 12 prickar på bilden, men hur hade du räknat om där var flera hundra prickar?…
Vad blir 5 multiplicerat med 10.
Dra nytta av den mörkblå bilden precis innan…

Räkna 50 x 60 i huvudet?…

60 kr kostar en teaterbiljett för en skolelev på Dunkers. Om nu 50 skolelever går på teater.... vad kostar det? Det måste ju vara 50 gånger mer än en enda biljett. Så: 50 gånger 60 kr. Men hur räknar vi ut det?

Kan du vad 5x6 är så fixar du också 50x60.
Ser du mönstret....?

42 multiplicerat med 6

Ser du mönstret...?
Hur gör vi sen?

Hur adderar man decimaltal?

Om du ska räkna ut vad 0,7 m + 0,9 m blir, ja då måste du kanske ställa upp decimaltal. Hur gör du?

Glöm inte decimalerna...
Svar: 0,7 + 0,9 är alltså 1,6.
Created By
David Sjövall
Appreciate

Credits:

Created with images by Andy Morffew - "Tourmaline Sunangel" • Freeimages9 - "orange fruit slice"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.