Bli med på å gjøre en forskjell! kirkens bymisjon har ombrukscontainere

Kirkens Bymisjon samler inn klær, sko og tekstiler, og har flere ombrukscontainere utplassert i sentrale områder.

Innsamlingen gir en kjærkommen og god inntekt til vårt arbeid med barn, unge og voksne med ulike utfordringer i livet. I tillegg bidrar den til å skaffe folk utenfor våre landegrenser gode arbeidsplasser. 

Hva kan leveres inn? Vi tar i mot klær, sko og alt av tekstiler.

Eksempler på hva som kan leveres i Kirkens Bymisjons ombrukscontainere.
  • Gardiner
  • Sengetøy
  • Duker
  • Pledd
  • Håndklær

Det gjør ingenting om det du leverer er slitt eller har flekker. Husk å legge det i poser eller sekker som er knyttet igjen. 

Hva skjer med det som leveres inn?

De innsamlede klærne, skoene og tekstilene sendes til mottak i Polen hvor:

  • ca. 80 prosent seges til bruktbutikker i Polen.
  • ca 20 prosent går til videresalg i andre land.

Hvorfor er dette så viktig?

I dag sendes 75-80 prosent av klærne som kastes i Norge til en kostbar og lite miljøvennelig forbrenningsprosess. Konseptet med beholderne er derfor et miljøvennelig og bærekraftig alternativ som kan bidra til sosialt engasjement, ombruk og bedre ressursutnyttelse.

SENTRALT PLASSERT: -Flere av våre containere er plassert sentralt i bykjernen og i ulike bydeler. Containerene tømmes èn gang i uken, og vi vil til enhver til sørge for at det er pent og ryddig rundt dem, understreker Jon Dahl (næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon Drammen). Vi er selvfølgelig meget behjelpelige dersom området rundt våre containere ikke fremstår ryddig og ordentlig.

Ønsker du en container utplassert i ditt nærområde eller i borettslaget?

I tillegg til stålcontainerne setter Kirkens Bymisjon også ut mindre plastbeholdere til eksempelvis avfallsrom i borettslag. Det gjør det også enklere for den enkelte beboer å levere tekstiler til ombruk. Kirkens Bymisjon setter ut containere og beholdere kostnadsfritt.

Fra sosiale medier: Denne fant jeg i garasjen i borettslaget hvor jeg bor, for en utrolig god idè. Jeg har hatt noen sekker med klær og sko jeg skulle gitt til dere for lenge siden, men har vært for lat til å kjøre ut, nå skal jeg jommen gå gjennom skapet en gang til. Takk skal dere ha!
Created By
Anine Berg
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.