School kamp vormgeven mobile game periode drie

Het onderzoek

Jetpack Joyride

Hou je vinger op het scherm om je jet pack te activeren. Waardoor je omhoog gaat. Als je los laat val je naar beneden en gaat hij rennen.

Paper Planes

Schut met je mobiel om het vlieg tuigje te gooien.

Crossy Road

Je swipen in vier richtingen om een plekje in die richting te hupsen.

Hoe de app is geworden

Screenshots

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.