Drugs

Alt vores brød og smørbagtespecialiteter er lavet fra bunden i vores BRØD-atelier, med udgangspunkt i smag og nydelse. Du bliver afhængig, men det er alle kalorierne værd!!

Rugbolle med Ægte fransk chokolade
smørbagte snegle
Friske citrondrømme

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.