Loading

KAB-fællesskabets konference 2019 Fællesskab og netværk

Traditionen tro lagde Konventum hus til KAB-fællesskabets konference den 26. og 27. oktober. Et fast holdepunkt i en verden, hvor dagsordenerne skifter fra måned til måned. Og dermed også kravene til boligorganisationerne og den almene sektor generelt. I sådan en tid kan det være en fordel at være stor. Og endnu bedre - et stort fællesskab. Et fællesskab, der samtidig er et kæmpe netværk, hvor vi kan gøre hinanden endnu bedre gennem dialog, fælles fodslag eller konstruktivt modspil. Også selv om hvert boligselskab er sit eget med egne behov og visioner - og forskellige eksistensvilkår. Derfor var temaet for årets KAB-konferencen "Fællesskab og netværk".

Efter velkomsten lagde KAB's administrerende direktør, Jens Elmelund, ud med fremtidstemaer for den almene sektor - og hvordan de både udfordrer og giver muligheder for KAB-fællesskabet. Blandt andet mangfoldighed og bæredygtighed. Men hvordan så deltagerne på fremtidstemaerne?

Hvilket fremtidstema, synes du, er vigtigst?

Linda Løwebeck, Kirsteinsgade, Boligselskabet AKB, København

"Mangfoldighed og fællesskab. Jeg tror, at vi allerede er meget opmærksomme på det med bæredygtighed. Mangfoldigheden vil altid være der, og der bliver mere af den. Vi vil altid være en blandet skare, og det er vigtigt, at nye beboere føler sig taget godt imod."

John Reincke, På Sporet (skæve boliger), Samvirkende Boligselskaber

"Det er vigtigt at skaffe flere billige boliger til hr. og fru Danmark, så den almindelige borger også kan få et sted at bo uden at skulle give hele sin løn væk. Det kan hurtigt blive trist med kreditlån og leve stramt, for boligerne er jo ikke til at betale i dag."

Erna Lynge, Egestrædet, Ballerup Ejendomsselskab

"Jeg synes alle tre. De tre bundlinjer er essentielle. At vi forstår, at de hænger sammen, og at man ikke kan have den ene uden de to andre. Det handler ikke kun om penge – vi er også sociale mennesker, og der er naturen at værne om. Det skal hænge sammen. Vi lever ikke kun for at tjene penge. Vi lever for at have et liv."

Årets konference bød på lidt af hvert. Et af hovedpunkterne var blandt andet at tale sammen. Som sagt - så gjort. Og inden første dag var omme, havde deltagerne talt med hinanden på kryds og tværs i KAB-fællesskabet i løbet af to samtalerunder klemt inde mellem Özlem Cekic, en grundfortælling og fællessang.

Stemningsvideo fra KAB-fællesskabets konference

"Plads til forskellighed" er en velkendt frase i KAB-fællesskabet. Og vigtig ikke mindst. Men hvordan bruger beboerne det ude hos dem selv?

Hvordan bruger I aktivt jeres forskelligheder i boligafdelingen?

Harald Baun, Tartuhus, Frederiksberg Forenede Boligselskaber

"Vi har lavet arrangementer nede i vores fælles have, hvor vi gerne vil have så mange forskellige mennesker med som muligt. Det lykkedes fint, og vi havde alle mad med fra hver vores kultur. Vi vil gerne lære at forstå hinandens baggrunde, fordi det er meget nemmere at fungere som beboer, hvis man kan snakke sammen, og man lige kender hinanden og kan sige ’hej’. Og hvis der er en, der har brug for hjælp, så er det nemmere at træde til og give en hånd, hvis man kender hinanden."

Hanne Maagaard, Hjortegården, Boligforeningen 3B

"Demokratiet gør jo, at vi skal lytte til hinanden, selv om vi har forskellige holdninger. Det giver et nuanceret billede af, hvad der rør sig hos hinanden, og hvordan forskellige oplever at bo i bebyggelsen. Det er godt at have med."

Johnny Byrgesen, Frederiksholm, karré 7, Boligselskabet AKB, København

"Vi har arrangementer i gården, hvor alle etniciteter kommer. Måske for at grille, og så kommer alle med et eller andet, og vi kan købe vand og øl nede i klubben. Vi mødes på tværs af kulturer, og unger render rundt og leger – kommer hen og får noget mad – og så løber de ud for at lege igen. Vi har en meget fin sammensætning af beboere, hvor alle kan med alle. Det er vigtigt, at man ikke murer sig inde i sin egen bolig og kun er for sig selv. Når du møder andre mennesker, hører du om andre måder at leve og gøre tingene på. Det er ligesom på den her konference."

Andendagen bød på mere netværk, og så kiggede journalist og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud og forfatter og barn af Urbanplanen Morten Pape forbi for at tale om modsætninger og fællestræk fra deres opvækst. Bagefter var boligminister Kaare Dybvad Bek på scenen, hvor han fortalte om, hvordan han ønsker at præge den almene sektor.

Du kan finde alt materialet fra KAB-fællesskabets konference 2019 her

Tak for i år. Vi ses i 2020.

Credits:

KAB/Jakob Østergaard Nøhr