RC Plane 3 Stijn van der Neut

De Game

In RC Plane 3 ben je de piloot van een vliegtuig. Je vliegt met je vliegtuig door een zelf uitgekozen landschap. Dit kan bijvoorbeeld door de uitgestrekte weides van Toscane zijn, of aan de kust.

De besturing is in principe net zoals de besturing van een echt radiografisch bestuurbaar vliegtuigje. Je hebt aan de linkerkant de gas en de yaw en aan de rechterkant de pitch en de roll. Ook kan je de sensitiviteit van de sticks en de camera angle in-game veranderen.

Je hebt bij de opties de keuze of je een realistische besturing of een arcade besturing wilt hebben. De realistische versie heeft extra moeilijkheden zoals de wind en stabilisatie van het vliegtuig. De arcade versie is meer bedoeld om de landschappen op je eigen gemakje te verkennen en rustig rond te vliegen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.