MENSE VAN DIE VALLEI Josh oates

"Hoekom het jy na Suid-Afrika toe gekom?"

"My werk vereis my om te beweeg tussen die Filippynse ( waar my ma en pa bly ) en Suid-Afrika wat ek nou kyk na 'n tweede huis. Ek werk vir my oom as 'n kelner in my tuisdorp, maar, as ek nie werk nie, reis ek na Suid-Afrika met my vriende."

"Watter advies sou jy vir my gee as n tiener?"

"Jy leef net een keer, moenie wag totdat jy oud en kreukelig is om te besef jy gemis het. Maak die meeste van elke oomblik. Ek het velkanker eens gehe en dit het alles in perspektief gesit. Maak die meeste van jou lewe, met jou vriende en familie en moenie toelaat dat enige iets het om te mors."

"Wat is jou gunstelling ding van hierdie vallei?"

"Ek is lief vir die mense, die vallei berge en veral die geskiedenis. Die standbeeld van Nelson Mandela in die voorkant van die Singh hotel in Franschhoek hoofpad is my gunsteling kunswerk en ek stop om 'n blik te neem elke keer as ek verbygaan."

"Hoe lank het jy in hierdie vallei gebly?"

"Ek net my hele liewe in Francchoek gebly. Ek bly in Groendel met my ma, my pa , my wyfie en ons twee dogters wie 19 en 16 jaar oud is. My droom is om n wingerd te he op my eie plaas."

Created By
Josh OATES
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.