KOOR ZEUR NIET! door veerle rood

Het koor ontleent zijn naam aan een bekend nummer van Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt uit hun eerste musical "Heerlijk duurt het langst" oorspronkelijk gezongen door de legendarische Conny Stuart.

"Zeur Niet!" profileert zich duidelijk als een themakoor. Een enthousiaste gezellige koor.

Mijn idee:

Ik begon met research op de site, en zag dat de kleuren van de site rood met paars waren dat wou in mijn logo verwerken.

Toen zag ik de foto's van de dames in het koor, ik wou die ook in mijn logo verwerken want ik vind dat het een beetje grappig logo mag worden.

Mijn schetsen

de laatste is het geworden, maar het eind resultaat is wel iets anders.

Ik ging zoeken op google en vond een leuke foto van een schilderij, die wou ik als inspiratie voor de vrouw die je ziet in mijn schets.

Het letter typ wou ik rustig en simpel houden. Omdat de site ook geen gekke lettertypes heeft. wel heb ik gekozen voor een rode schaduw achter de zwarte tekst. om de rode kleur meer naar boven te laten komen

HET EINDRESULTAAT

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.