Aaaatchissss!!

Estic a tot arreu, visc a l'aire i no agrado a la gent. No entenc per què.

Jo el què vull és fer-vos companyia, anar amb vosaltres a l'escola, al cinema...

El què més m'agrada és quan anem a natació, a esquiar, a jugar a futbol... però sovint, quan estic amb vosaltres deixeu de fer aquestes activitats. No ho entenc pas.

Perquè la gent no m'estima? Jo estic molt a gust amb vosaltres. Amb els grans, els joves... però amb qui més m'agrada anar és amb vosaltres nens i nenes. Juguem junts, llegim junts, somniem junts... i els vostres jocs, contes i somnis són molt divertits.

No sé com dir-vos-ho...

Us faig pessigolles al nas!

Què no us agraden les pessigolles?

A mí, m'agrada la primavera, l'estiu, la tardor... però sobretot, sobretot m'agrada l'hivern perquè m'encanten els reptes i per més que us abrigueu sempre aconsegueixo entrar!

Sovint els pares diuen: abriga't bé, beu-te el suquet, no surtis amb el cabell moll...

Però jo que me les sé totes i com què sóc tan menudet, em fico per qualsevol raconet i apa, ja m'has enxampat.

Vinga, expliqueu als vostres pares que no hi ha motiu per no poder estar junts.

Ho fareu? Sí?

Gràcies, ens trobarem ben aviat!

Created By
Antònia Molera
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.