Gözlük Çerçeveleri

Gözlük çerçeve cinsleri hammaddelerine göre plastik, metal ve kombine çerçeveler, imalat sekli ve kullanım amaçlı olarak rim halkası bütün olan çerçeveler, Linör çerçeveler, Faset çerçeveler ve Yarım (okuma) çerçeveler; olmak üzere imal edilmektedir.

RİM HALKASI TİPİNE GÖRE ÇERÇEVE ÇEŞİTLERİ

İmalat şekli ve kullanım amaçlı olmak üzere;

Rim Halkası Bütün Olan Çerçeveler : Rim halkasının lensi tam olarak çevrelediği çerçeve tipleridir.

Linör Çerçeveler : Rim halkası yarım olup, diğer kısmı misineli olan çerçeve tipidir.

Faset Çerçeveler : Lensin monte edileceği rim halkası hiç olmayan, lensin temporal ve nazal kısmının delinip çerçevenin sap bloğu ve köprü kısmına vidalanarak monte edildiği çerçevelerdir. Organik lensin delinmesi mineralden daha kolay olduğu için organik lensler tercih edilir, yani Faset çerçevenin kullanılabilmesi için lensin organik olması tercih edilir. Bu tip çerçevelerde ayrı bir köprü, bir çift saptan ve sapların hareketini sağlayan menteşe ve sap bloğu parçalarından oluşur. Köprü lensin nazal kenarına yakın açılmış deliğe, saplar ise temporal kısma yakın açılmış deliğe vidalanarak sabitlenir. Faset çerçeveler kullanış açısından, lensi sadece vidalar tuttuğu için lensin bifokal ölçülerinde, aksında oynamalar olacağından gözlük çerçevesinin itinalı kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Yarım Çerçeveler : Normal gözlük çerçevelerine göre üst rim yüksekliği az olan çerçevelerdir. Uzak gözlüğü kullanmayan kişilerde yakın gözlüğü yani okuma gözlüğü olarak tercih edilir. Uzak gözlüğünün olmaması halinde daha kullanışlıdır. Hasta verteks mesafesini artırarak burun ucuna doğru çerçeveyi taktığında gözlüğün üst kısmından uzağa bakabilir.

ÇERÇEVE KISIMLARI

Yapıldıkları Hammaddelere Göre Çerçeveler;

Plastik Çerçeveler

Metal Çerçeveler

Kombine Çerçeveler

Çerçeve çizgilerinin inceliği ve kalınlığı, gözlüğün hem fonksiyonlarını hem de estetiğini değiştirir. Aynı modelde yapılmış ince metal bir gözlük çerçevesi ile kalın plastik bir gözlük çerçevesi farklı görünmektedir. Renkleri dikkate alınmadan bu iki gözlüğü kıyasladığımızda, ince metal çerçeve yüzde daha az fark edilirken, kalın plastik çerçeve daha belirgindir.

Kaynak : https://www.ozguroptik.com/gozluk-cerceveleri

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.