Teken Blijf alert!

Tekenseizoen begonnen!

De meeste tekenbeten worden gemeld tussen april en oktober. Via de Tekenradar kunt u onder andere een tiendaagse voorspelling van tekenactiviteiten per regio bekijken. Zo weet u wanneer u extra alert moet zijn, als u het groen opzoekt. Ook kunt u via de tekenradar een tekenbeet melden en deelnemen aan onderzoek.

Alweer twee jaar op rij is er een recordaantal teken in Nederland gevangen. Vorig jaar werden er door vrijwilligers 16.800 teken gevangen op 12 vaste tekenvang locaties. Dit jaar is dat aantal nog hoger: maar liefst 17.400 (bron: Wageningen University). En er worden er nog meer verwacht!

Verklein de kans op een tekenbeet. Bescherm uzelf en uw gezin goed, wanneer u bijvoorbeeld naar het bos of de duinen gaat. Enkele tips om een tekenbeet te voorkomen:

  • Vermijd contact met (laag) struikgewas en blijf op de paden.
  • Draag een lange broek, dichte schoenen en lange mouwen.
  • Draag een petje (teken nestelen zich vaak op hoofd en nek).
  • Blijf alert in de buurt van dieren (potentiĆ«le tekendragers).
  • Gebruik insecten werende middelen: DEET voor uw huid en Permetrine voor uw kleding (lees wel goed de bijsluiter).
  • Houd de Tekenradar in de gaten en ga goed voorbereid op pad.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gratis een handige tekenbeet app beschikbaar gesteld. Hierin vindt u alles informatie over hoe u uzelf en uw gezin kunt controleren op tekenbeten en wat te doen bij een tekenbeet. Ook handig: u kunt een alarm instellen die afgaat wanneer de tekenactiviteiten bij u in de buurt hoog zijn.

Wat te doen bij een tekenbeet?

Het is belangrijk dat u de teek zorgvuldig en snel verwijdert. Want: hoe langer een teek in uw huid zit, hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt. Een teek verwijderen gaat als volgt:

  1. Met een tekentang omsluit u de kop van de teek zo dicht mogelijk op de huid. Knijp niet in de teek zelf. Anders blijft er een deel achter in de huid. Hierdoor kunt u alsnog besmet raken.
  2. Verwijder de teek in zijn geheel door hem langzaam en zo recht mogelijk uit de huid te halen.
  3. Ontsmet daarna het wondje (nooit vooraf!).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

Created By
PlanetMonkey Biersma
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.