Executive Search Bank og Consulting Talent Gallery - Scandinavian Search Group

Solid erfaring

TROND LARSEN og ROAR H OLSEN har rekruttert til bank og finans de siste 15 årene

Talent Gallery har rekruttert medarbeidere til stillinger innenfor bank, finans, eiendomsmekling og consulting de siste 15 årene.

Vil tilbyr vår kompetanse innenfor:

 • Management for Hire
 • Forretningsutvikling
 • Rekruttering
 • Outplacement

Tjenester

Organisasjonsutvikling

Gjennomgang av organisasjoner med individuelle utviklingsplaner

Rekruttering

 • Banksjefer
 • Bedriftsrådgivere
 • Eiendomsmeglere
 • Finansrådgivere
 • Forsikringsrådgivere
 • Ledere Bedriftsmarked
 • Ledere Personmarked
 • Sr Procurement Konsulenter
 • Daglig Ledere

Hvem er vi?

Talent Gallery - Scandinavian Search Group ble stiftet i 1997 og holder til i Porsgrund Porselænsfabrik
 • Master Franchisee for MRI Network i Norden 1998 - 2002
 • Medlem av NPAworldwide fra høsten 2014
 • Kontor i Belgia, Tyskland og Norge
Top Firm EMEA 2015 NPAworldwide

Roar H. Olsen - 9130 2220

Roar H. Olsen

Roar har de siste årene arbeidet som selvstendig konsulent, i stor grad fokusert på forretningsutvikling, styrearbeid og organisasjonsutvikling.

Roar har hatt flere lederstillinger innenfor næringsmiddelindustrien og Orkla konsernet.

Roar var med på å starte Scandinavian Search Group i 1997.

Mobil: +47 9130 2225 e-mail: rho@rhoconsult.no

Trond Larsen - 9130 2220

Trond Larsen

Trond er grunnlegger av Talent Gallery – Scandinavian Search Group og har arbeidet med rekruttering siden 1995. Før dette jobbet han blant annet som journalist og internasjonal markedssjef i Orkla Foods – Stabburet, med ansvaret for en suksessrik erfaring av den sukkerfrie drikken FUN Light i Norge, Sverige og Finland

Trond har arbeidet som nyhetsjournalist og har hatt forskjellige marketingstillinger innenfor næringsmiddelindustrien inkludert Orkla Foods.

Mobil: +47 9130 2220 E-mail: tl@talent-gallery.no

Kontakt oss for uforpliktende samtaler innenfor Bank, Finans og Forsikring

Roar H. Olsen, Mobil +47 9130 2225 E-mail: rho@rhoconsult.no

Trond Larsen, Mobil +47 9130 2220 E-mail: tl@talent-gallery.no

Don't Give Up

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.